Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 865
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Tn.IX] viide  5 eesti eesti Meie eesti olleme eesti patto eesti ja eesti ülle+ eesti +kohhut eesti teinud eesti , kirjavahemärk ja eesti öälaste õelasti adv eesti ellanud eesti , kirjavahemärk ja eesti wasto+ eesti +pannud eesti , kirjavahemärk ja eesti so eesti käskudest eesti ja eesti so eesti kohto+ eesti +seädussist eesti ärra+ eesti +lahkunud eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  6 eesti eesti Ja eesti meie eesti ei eesti olle eesti mitte eesti so eesti sullaste eesti nende eesti prohwetide eesti sanna eesti wötnud eesti kuulda eesti ; kirjavahemärk kes eesti sinno eesti nim̃el eesti meie eesti kunningatte eesti , kirjavahemärk meie eesti würstide eesti , kirjavahemärk ja eesti meie eesti wannematte eesti wasto eesti rääksid eesti , kirjavahemärk ja eesti keige eesti se eesti Ma eesti rahwa eesti wasto eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  7 eesti eesti Sul eesti , kirjavahemärk Issand eesti , kirjavahemärk on eesti öigus eesti , kirjavahemärk agga aga konj eesti meil eesti on eesti häbbi eesti silmis eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti tänna+ eesti +pä eesti on eesti , kirjavahemärk Juda eesti meestel eesti , kirjavahemärk ja eesti Jerusalemma eesti rahwal eesti , kirjavahemärk ja eesti keigel eesti Israelil eesti , kirjavahemärk mis eesti liggi eesti ja eesti kaugel eesti on eesti keige eesti made eesti sees eesti , kirjavahemärk kuhho eesti sa eesti neid eesti olled eesti ärra+ eesti +lükkanud eesti nende eesti wallatusse eesti pärrast eesti , kirjavahemärk mis eesti nemmad eesti so eesti wasto eesti teinud eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  8 eesti eesti Issand eesti , kirjavahemärk meil eesti on eesti häbbi eesti silmis eesti , kirjavahemärk meie eesti kunningattel eesti , kirjavahemärk meie eesti würstidel eesti , kirjavahemärk ja eesti meie eesti wannemil eesti , kirjavahemärk et eesti meie eesti so eesti wasto eesti patto eesti teinud eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  9 eesti eesti Issandal eesti meie eesti Jummalal eesti on eesti hallastus eesti , kirjavahemärk ja eesti andeks+ eesti +andmissed eesti , kirjavahemärk ehk eesti meie eesti kül eesti temma eesti wasto eesti olleme eesti pannud eesti , kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  10 eesti eesti Ja eesti meie eesti ei eesti olle eesti mitte eesti wötnud eesti Jehowa eesti omma eesti Jummala eesti heält eesti kuulda eesti , kirjavahemärk et eesti meie eesti olleksime eesti käinud eesti temma eesti kässo-+ eesti +öppetusse eesti sees eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti meie eesti ette eesti pannud eesti omma eesti sullaste eesti nende eesti prohwetide eesti läbbi eesti : kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  11 eesti eesti Waid eesti keik eesti Israel eesti on eesti sinno eesti ülle eesti kässo-+ eesti +öppetusse eesti läinud eesti ja eesti ärra+ eesti +lahkunud eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti ei eesti wötnud eesti so eesti heält eesti kuulda eesti ; kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti on eesti meie eesti peäle eesti wälja+ eesti +wallatud eesti se eesti sajataminne eesti ja eesti wanne eesti , kirjavahemärk mis eesti Jummala eesti sullase eesti Mosesse eesti kässo-+ eesti +öppetusse eesti ramatusse eesti on eesti kirjotud eesti , kirjavahemärk et eesti meie eesti temma eesti wasto eesti patto eesti teinud eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  12 eesti eesti Ja eesti ta eesti on eesti töeks eesti teinud eesti ommad eesti sannad eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti räkinud eesti meie eesti peäle eesti ja eesti meie eesti kohto-+ eesti +wannematte eesti peäle eesti , kirjavahemärk kes eesti meie eesti peäle eesti kohhut eesti moistsid eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti meie eesti peäle eesti suurt eesti önnetust eesti piddi eesti saatma eesti , kirjavahemärk mis+ eesti +suggust eesti ei eesti olle eesti sündinud eesti keige eesti se eesti taewa eesti al eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti Jerusalemmas eesti sündinud eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  13 eesti eesti Kui eesti Mosesse eesti kässo-+ eesti +ramatusse eesti kirjotud eesti , kirjavahemärk nenda eesti on eesti keik eesti se eesti önnetus eesti meie eesti peäle eesti tulnud eesti ; kirjavahemärk agga aga konj eesti meie eesti ep eesti olle eesti mitte eesti Jehowa eesti omma eesti Jummala eesti pallet eesti allandlikkult eesti pallunud eesti , kirjavahemärk et eesti meie eesti olleksime eesti ommast eesti ülle+ eesti +kohto eesti wisidest eesti pöörnud eesti , kirjavahemärk ja eesti sinno eesti töt eesti tähhele eesti pannud eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  14 eesti eesti Se+ eesti +pärrast eesti on eesti Jehowa eesti wapper eesti olnud eesti se eesti önnetussega eesti , kirjavahemärk ja eesti sedda eesti meie eesti peäle eesti saatnud eesti : kirjavahemärk sest eesti Jehowa eesti meie eesti Jummal eesti on eesti öige eesti keige eesti omma eesti teggude eesti sees eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti teinud eesti , kirjavahemärk et eesti meie eesti temma eesti heält eesti ei eesti wötnud eesti kuulda eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  15 eesti eesti Ja eesti nüüd eesti , kirjavahemärk Issand eesti meie eesti Jummal eesti ! kirjavahemärk kes eesti sa eesti olled eesti omma eesti rahwa eesti Egiptusse eesti maalt eesti wälja+ eesti +tonud eesti tuggewa eesti käega eesti , kirjavahemärk ja eesti ennesele eesti nimme eesti teinud eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti on eesti tänna+ eesti +pä eesti : kirjavahemärk meie eesti olleme eesti patto eesti teinud eesti , kirjavahemärk ja eesti öälaste õelasti adv eesti ellanud eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  16 eesti eesti Pöörgo eesti , kirjavahemärk pallun eesti ma eesti , kirjavahemärk Issand eesti ! kirjavahemärk so eesti wihhastus eesti ja eesti so eesti tulline eesti wihha eesti so eesti liñnast eesti Jerusalemmast eesti taggasi eesti , kirjavahemärk ja eesti so eesti pühhast eesti mäest eesti , kirjavahemärk keik eesti so eesti suurt eesti öigust eesti möda eesti : kirjavahemärk sest eesti meie eesti pattude eesti , kirjavahemärk ja eesti meie eesti wannematte eesti ülle+ eesti +kohto eesti teggude eesti pärrast eesti , kirjavahemärk on eesti Jerusalem eesti ja eesti sinno eesti rahwas eesti teotusseks eesti saand eesti keikile eesti , kirjavahemärk kes eesti meie eesti ümber+ eesti +kaudo eesti on eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  17 eesti eesti Ja eesti nüüd eesti kule eesti , kirjavahemärk meie eesti Jummal eesti ! kirjavahemärk omma eesti sullase eesti palwe eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti allandlikkud eesti pallumissed eesti , kirjavahemärk ja eesti Issanda eesti pärrast eesti lasse eesti omma eesti palle eesti paista eesti om̃a eesti pühha eesti paiga eesti peäle eesti , kirjavahemärk mis eesti on eesti ärra+ eesti +häwwitud eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  18 eesti eesti Pöra eesti , kirjavahemärk meie eesti Jummal eesti ! kirjavahemärk omma eesti körwa eesti , kirjavahemärk ja eesti kule eesti , kirjavahemärk te eesti ommad eesti silmad eesti lahti eesti , kirjavahemärk ja eesti wata eesti meie eesti sure eesti ärra+ eesti +häwwitamisse eesti ja eesti se eesti liñna eesti peäle eesti , kirjavahemärk mis eesti peäle eesti so eesti nimmi eesti on eesti nimmetud eesti : kirjavahemärk sest eesti meie eesti ei eesti heida eesti mitte eesti omma eesti sure eesti öigusse eesti pärrast eesti ommad eesti allandlikkud eesti palwed eesti so eesti Palle eesti ette eesti mahha eesti , kirjavahemärk waid eesti so eesti wägga eesti sure eesti hallastusse eesti pärrast eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  19 eesti eesti Issand eesti kule eesti , kirjavahemärk Issand eesti anna eesti andeks eesti , kirjavahemärk Issand eesti panne eesti tähhele eesti , kirjavahemärk ja eesti te eesti sedda eesti , kirjavahemärk ärra eesti wiwi eesti mitte eesti , kirjavahemärk issi eesti ennese eesti pärrast eesti , kirjavahemärk mo eesti Jummal eesti ! kirjavahemärk sest eesti so eesti nim̃i eesti on eesti so eesti liñna eesti ja eesti so eesti rahwa eesti peäle eesti nimmetud eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  20 eesti eesti Kui eesti ma eesti alles eesti räkisin eesti ja eesti luggesin eesti , kirjavahemärk ja eesti omma eesti patto eesti ja eesti omma eesti Israeli eesti rahwa eesti patto eesti ülles+ eesti +tunnistasin eesti , kirjavahemärk ja eesti omma eesti allandlikko eesti pallumisse eesti Jehowa eesti omma eesti Jummala eesti Palle eesti ette eesti mahha eesti heitsin eesti , kirjavahemärk omma eesti Jummala eesti pühha eesti mäe eesti pärrast eesti : kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  21 eesti eesti Kui eesti ma eesti alles eesti palwes eesti rääksin eesti , kirjavahemärk siis eesti se eesti mees eesti Kabriel eesti , kirjavahemärk kedda eesti ma eesti esmalt eesti näus eesti ollin eesti näinud eesti , kirjavahemärk kedda eesti olli eesti kästud eesti lendes lendama v ger. eesti mo eesti jure eesti lenda lendama v inf. eesti , kirjavahemärk se eesti putus eesti minnusse eesti öhto-+ eesti +roa-+ eesti +ohwri eesti aial eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  22 eesti eesti Ja eesti ta eesti andis eesti mulle eesti tarkust eesti , kirjavahemärk ja eesti räkis eesti moga eesti , kirjavahemärk ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Taniel eesti , kirjavahemärk nüüd eesti ollen eesti ma eesti wälja+ eesti +tulnud eesti sulle eesti moistmist eesti ja eesti tarkust eesti andma eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  23 eesti eesti So eesti allandlikko eesti pallumiste eesti hakkatusses eesti läks eesti sanna eesti wälja eesti , kirjavahemärk ja eesti ma eesti ollen eesti tulnud eesti teäda eesti andma eesti , kirjavahemärk et eesti sa eesti wägga eesti armas eesti olled eesti : kirjavahemärk ja eesti öppi eesti moistma eesti se eesti sanna eesti , kirjavahemärk ja eesti panne eesti se eesti näggo eesti tähhele eesti . kirjavahemärk
[Tn.IX] viide  24 eesti eesti Seitse+ eesti +kümmend eesti aasta-+ eesti +näddalat nädal s sg.part. eesti | aastanädal s on eesti seätud eesti so eesti rahwale eesti , kirjavahemärk ja eesti so eesti pühha eesti liñnale eesti , kirjavahemärk pärrast eesti peab eesti sedda eesti ülle+ eesti +astumist eesti ärra+ eesti +keeldama keelama v ips.sup. eesti | ära keelama afadv+v , kirjavahemärk ja eesti pattud eesti ärra+ eesti +löppetadama lõpetama v ips.sup. eesti | ära lõpetama afadv+v , kirjavahemärk ja eesti üllekohto eesti eest eesti ärraleppitamist eesti tehtama tegema v ips.sup. eesti , kirjavahemärk ja eesti öigust eesti sadetama saatma v ips.sup. eesti , kirjavahemärk mis eesti iggaweste igavesti adv eesti kestab eesti , kirjavahemärk ja eesti näggo eesti ja eesti prohweti eesti sanna eesti peab eesti kinnitadama kinnitama v ips.sup. eesti otsego eesti pitseriga eesti , kirjavahemärk ja eesti sedda eesti Keige+ eesti +pühhamat eesti peab eesti woitama võidma v ips.sup. eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk