Vana kirjakeele korpus
Kaewandaja poeg
Schüdlöffel, Gustav Heinrich (tlk), 1843
Lehekülg 7
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
eesti Woi eesti nenda eesti ! kirjavahemärk eesti torrises eesti Wing eesti . kirjavahemärk
eesti Miks eesti sa eesti koer eesti siis eesti tulled eesti kereldes eesti mäest eesti alla eesti , kirjavahemärk ja eesti rikkud eesti keik eesti asjad eesti ärra eesti ? kirjavahemärk Eks eesti sa eesti moista eesti illusaste eesti wärrawast eesti sisse eesti tulla eesti ? kirjavahemärk eesti
Pois eesti kostis eesti : kirjavahemärk eesti Ma eesti ollin eesti öige eesti tee eesti pealt eesti ärra eesti eksinud eesti ja eesti siñna eesti mäele eesti juhtunud eesti . kirjavahemärk
Et eesti saaksin eesti arro eesti , kirjavahemärk kuida eesti jöuaksin eesti orgo eesti , kirjavahemärk astusin eesti ma eesti kalda eesti äre eesti ; kirjavahemärk agga eesti korraga eesti waius eesti Ma eesti mo eesti alt eesti ärra eesti . kirjavahemärk
Kange eesti wihma eesti pärrast eesti ollin eesti ma eesti omma eesti ride eesti sisse eesti end eesti mässinud eesti ; kirjavahemärk sest eesti siis eesti tulli eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti ei eesti sanud eesti kustki eesti kättega eesti kinni+ eesti +hakkatud eesti , kirjavahemärk waid eesti keerlesin eesti aina eesti alalti eesti , kirjavahemärk kunni eesti alla eesti sain eesti . kirjavahemärk
Pallun eesti wäga eesti , kirjavahemärk ärra eesti pange eesti pahhaks eesti ! kirjavahemärk eesti
eesti Noh eesti , kirjavahemärk mis eesti sa eesti siis eesti minnust eesti tahhad eesti ? kirjavahemärk eesti küssis eesti Wing eesti . kirjavahemärk
eesti Oi eesti , kirjavahemärk kül eesti siis eesti teie eesti ollete eesti mo eesti armas eesti onno eesti isse eesti ? kirjavahemärk eesti ütles eesti Peter eesti römustelledes eesti . kirjavahemärk
Olli eesti Wing eesti peaga eesti nikkutanud eesti , kirjavahemärk siis eesti hakkas eesti Peter eesti temma eesti käest eesti kinni eesti , kirjavahemärk ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk eesti Terre eesti jummalemme eesti , kirjavahemärk mo eesti kallis eesti onnoke eesti ! kirjavahemärk eesti
Wing eesti tundis eesti häbbenedes eesti , kirjavahemärk et eesti temma eesti öigus eesti olleks eesti olnud eesti poisi eesti terretada eesti ja eesti ei eesti mitte eesti odata eesti , kirjavahemärk kunni eesti pois eesti terretas eesti . kirjavahemärk
Wimaks eesti küssis eesti : kirjavahemärk eesti Kuida eesti so eesti eide eesti kässi eesti käib eesti ? kirjavahemärk eesti
eesti Ta eesti on eesti surnud eesti ! kirjavahemärk eesti wastas eesti Peter eesti kurwa eesti hälega eesti ja eesti pühkis eesti silmad eesti . kirjavahemärk
eesti Kula eesti immet eesti ! kirjavahemärk eesti wastas eesti tuim eesti onno eesti . kirjavahemärk
eesti Kust eesti se eesti kül eesti tulnud eesti ? kirjavahemärk
Ommeti eesti on eesti ta eesti minnust eesti norem eesti olli eesti . kirjavahemärk eesti
eesti Kaua eesti aega eesti jo eesti olli eesti ta eesti kiddumas eesti , kirjavahemärk et eesti ram eesti löppes eesti käest eesti ärra eesti . kirjavahemärk
Allati eesti ka eesti köhhis eesti ta eesti kangeste eesti . kirjavahemärk
Tohter eesti ütles eesti et eesti se eesti piddi eesti tiiskusse eesti haigus eesti ollema eesti , kirjavahemärk ja eesti et eesti se eesti piddi eesti kopsust eesti ollema eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti wälja eesti köhhis eesti . kirjavahemärk
Agga eesti kui eesti kops eesti on eesti kaddunud eesti ärra eesti , kirjavahemärk siis eesti peab eesti surm eesti tullema eesti kätte eesti . kirjavahemärk
Nenda eesti tulli eesti ka eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk