Vana kirjakeele korpus
Kaewandaja poeg
Schüdlöffel, Gustav Heinrich (tlk), 1843
Lehekülg 6
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Jgga eesti sauna eesti aknast eesti watasid eesti tallo+ eesti +rahwas eesti tännades eesti taewa eesti pole eesti , kirjavahemärk sest eesti pitkne eesti neid eesti ei eesti lönud eesti egga eesti rikkunud eesti nende eesti ellamist eesti . kirjavahemärk
Agga eesti kaewando eesti kirjotaja eesti , kirjavahemärk Wing eesti nimmega eesti , kirjavahemärk olli eesti norrus eesti ja eesti seisis eesti torrisedes eesti omma eesti uritsa eesti peendra eesti ees eesti , kirjavahemärk sest eesti mönned eesti arwad eesti jämmedad eesti rahhed eesti ollid eesti kolm eesti temma eesti uritsa eesti taimedest eesti suggu eesti wiggaseks eesti lönud eesti . kirjavahemärk
Ei eesti temma eesti mele eesti tulnud eesti , kirjavahemärk kuida eesti Jummal eesti maad eesti ja eesti lomad eesti ja eesti innimessed eesti olli eesti römustanud eesti ; kirjavahemärk temma eesti uritsa eesti taimed eesti ollid eesti wigga eesti sanud eesti ! kirjavahemärk
Omma eesti mele+ eesti +pahhaga eesti tahtis eesti temma eesti jo eesti tuppa eesti taggasi eesti miñna eesti , kirjavahemärk agga eesti korraga eesti kulis eesti temma eesti isse eesti kahhisemist eesti . kirjavahemärk
Temma eesti aed eesti olli eesti järso eesti mäe eesti kalda eesti al eesti ; kirjavahemärk pitki eesti kallast eesti kaswid eesti paksud eesti pösad eesti , kirjavahemärk ja eesti neist eesti nüüd eesti kuuldi eesti kahhisemist eesti . kirjavahemärk
Wing eesti watas eesti üllesse eesti ja eesti näggi eesti et eesti läbbi eesti pösaste eesti keerles eesti ruttuste eesti ja eesti ikka eesti ruttaminne eesti üks eesti halli eesti karwa eesti kot eesti otse+ eesti +kohhe eesti temma eesti aeda eesti ja eesti pealegi eesti temma eesti uritsa eesti taimete eesti peale eesti . kirjavahemärk
Ta eesti willetsust eesti , kirjavahemärk ta eesti tuska eesti irjotajale eesti ! kirjavahemärk
Sure eesti wihhaga eesti pöras eesti temma eesti jo eesti kotti eesti pole eesti , kirjavahemärk kui eesti korraga eesti kottist eesti tullid eesti Pea eesti ja eesti jallad eesti wälja eesti . kirjavahemärk
Enne+ eesti +go eesti temma eesti öiete eesti liggi eesti sanud eesti , kirjavahemärk olli eesti üks eesti poisike eesti puggenud eesti wälja eesti sest eesti hallist eesti ridest eesti , kirjavahemärk mis eesti emalt eesti paistis eesti kotti eesti näolinne eesti , kirjavahemärk ja eesti olli eesti aianud eesti jallale eesti , kirjavahemärk ja eesti watas eesti kohkund eesti ümber+ eesti +ringi eesti . kirjavahemärk
Hirmsa eesti wihhaga eesti hakkas eesti kirjotaja eesti temma eesti kuklasse eesti ja eesti karjus eesti : kirjavahemärk eesti Kes eesti sa eesti olled eesti , kirjavahemärk häbbemata eesti ? kirjavahemärk Mis eesti sul eesti siin eesti on eesti otsimist eesti ? kirjavahemärk eesti
Kohkund eesti poisike eesti ei eesti suutnud eesti kohhe eesti wastata eesti ; kirjavahemärk wimaks eesti ütles eesti temma eesti julgeste eesti : kirjavahemärk eesti Ma eesti ollen eesti Peter eesti Pung eesti , kirjavahemärk ja eesti tullen eesti Anna+ eesti +mäelt eesti , kirjavahemärk ja eesti lähhen eesti omma eesti onno eesti jure eesti , kirjavahemärk kes eesti on eesti se eesti kirjotaja eesti Wing eesti . kirjavahemärk eesti
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk