Vana kirjakeele korpus
Jutlus 33 (5.9.1606)
Müller, Georg, 1606
Lehekülg 7
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
1 number . kirjavahemärk Gott saksa wolle saksa seine saksa stim̃e saksa hören saksa , kirjavahemärk 2 number . kirjavahemärk Ninck ning konj eesti tæma tema pron sg.gen. eesti Korwadt kõrv s pl.nom. eesti lascke laskma v inf. eesti merckada märkama v inf. eesti tæma tema pron sg.gen. eesti palwe palve s sg.gen. eesti pæle peale adp eesti . kirjavahemärk
Eike õige modadv eesti ninda nõnda proadv eesti N N lüh. eesti . kirjavahemärk piddab pidama v pers.ind.pr.sg.3. eesti meddÿ meie pron pl.gen. eesti Palwe palve s sg.nom. eesti , kirjavahemärk iße+ ise pron sg.nom. eesti +er äranis modadv lüh. eesti | iseäranis modadv : kirjavahemärk se+ see pron sg.nom.gen. eesti +sinatze sinane pron sg.gen. eesti | seesinane pron willetza vilets adj sg.gen. eesti Aÿa aeg s sg.gen. eesti sid sees adp lüh. eesti : kirjavahemärk se see pron sg.nom. eesti eike õige adj sg.nom. eesti Plicht plicht- saksa Ancker ankur s sg.nom. eesti | plichtankur peaankur s ollema olema v sup. eesti , kirjavahemärk nĩck ning konj eesti eb ei modadv eesti mitte mitte modadv eesti sest see pron sg.el. eesti Palwest palve s sg.el. eesti pra+ perra järele afadv lüh. eesti +iethma jätma v sup. eesti | perra jätma järele jätma afadv+v . kirjavahemärk
Muito muidu vaid konj eesti io ju modadv eesti suhremb suur adj sg.nom.cmp. eesti se see pron sg.nom. eesti hedda häda s sg.nom. eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti , kirjavahemärk io ju modadv eesti kindlamasti kindlamasti kindlamalt adv eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti se see pron sg.nom.gen. eesti Palwe palve s sg.gen. eesti kz kaas -ga adp lüh. eesti piddame pidama v pers.ind.pr.pl.1. eesti kinni kinni afadv eesti piddama pidama v sup. eesti | kinni pidama afadv+v . kirjavahemärk
So saksa haben saksa gethaen saksa Moses saksa , kirjavahemärk Ionas ladina , kirjavahemärk Ieremias ladina , kirjavahemärk Daniel ladina in saksa der saksa Löwen saksa Grube saksa . kirjavahemärk
Ia ja konj eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti eb ei modadv eesti pidda pidama v pers.ind.pr.neg. eesti hend enese pron sg.part. eesti Iumalast jumal s sg.el. eesti mitte mitte modadv eesti lasckma laskma v sup. eesti erra+ ära afadv eesti +neuta näitama v inf. eesti | ära näitama afadv+v , kirjavahemärk eb ei modadv eesti kz ka modadv lüh. eesti mitte mitte modadv eesti tæma tema pron sg.gen. eesti Kailast kael s sg.el. eesti wallalis vallali lahti afadv eesti lasckma laskma v sup. eesti | vallali laskma lahti laskma afadv+v , kirjavahemärk Gen viide : kirjavahemärk 32 viide . kirjavahemärk enne enne adv eesti kuÿ kui konj eesti tæma tema pron sg.nom. eesti meidt meie pron pl.part. eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti oñistanuth õnnistama v nud. eesti . kirjavahemärk
Wie saksa dz saksa Cananeische ladina frewlein saksa sich saksa auch saksa keines saksa weges saksa von saksa Chro ladina abweisen saksa Matt viide : kirjavahemärk 15 viide . kirjavahemärk laßen saksa wolte saksa , kirjavahemärk lasckeka laskma v pers.imp.pr.sg.3. eesti Ih2 Jeesus s_nimi lüh. eesti se see pron sg.nom. eesti Dauida Taavet s_nimi sg.gen. eesti Poick poeg s sg.nom. eesti hend enese pron sg.part. eesti nÿ nii proadv eesti hapmasti hapumasti kurjasti adv eesti tutta tundma v inf. eesti , kirjavahemärk kuÿ kui konj eesti tæma tema pron sg.nom. eesti eales eales adv eesti tachtis tahtma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti , kirjavahemärk sÿßkit siiski modadv eesti lotis lootma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti tæma tema pron sg.nom. eesti , kirjavahemärk eth et konj eesti Ih2 Jeesus s_nimi lüh. eesti se see pron sg.nom. eesti Dauida Taavet s_nimi sg.gen. eesti Poick poeg s sg.nom. eesti hend enese pron sg.part. eesti tæma tema pron sg.gen. eesti pæle peale adp eesti tachtis tahtma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti hallasta halastama v inf. eesti . kirjavahemärk
Se+ see pron sg.nom. eesti +sama sama pron sg.nom. eesti | seesama pron Ih2 Jeesus s_nimi lüh. eesti se see pron sg.nom. eesti Dauida Taavet s_nimi sg.gen. eesti P poeg s lüh. eesti : kirjavahemärk ellab elama v pers.ind.pr.sg.3. eesti weel veel modadv eesti nüitkit nüüdki adv eesti , kirjavahemärk tæma tema pron sg.gen. eesti Kæßÿ käsi s sg.nom. eesti nĩck ning konj eesti wægkÿ vägi s sg.nom. eesti eb ei modadv eesti olle olema v pers.ind.pr.neg. eesti mitte mitte modadv eesti löhenduth lühendama v tud. eesti , kirjavahemärk olka olema v pers.imp.pr.sg.3. eesti se+ see pron sg.nom. eesti +sinañe sinane pron sg.nom. eesti | seesinane pron Aick aeg s sg.nom. eesti nÿ nii proadv eesti kurrÿ kuri adj sg.nom. eesti , kirjavahemärk kuÿ kui konj eesti er saksa wil saksa ; kirjavahemärk Lasckem laskma v pers.imp.pr.pl.1. eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti aikz aga modadv eesti Süddame süda s sg.gen. eesti Pochiast põhi s sg.el. eesti , kirjavahemärk Iumala jumal s sg.gen. eesti pohle poole adp eesti kissenda kisendama v inf. eesti , kirjavahemärk nĩck ning konj eesti eb ei modadv eesti mitte mitte modadv eesti Iumalast jumal s sg.el. eesti erra+ ära afadv eesti +tagk taganema v lüh. eesti | ära taganema afadv+v : kirjavahemärk Sina sina pron sg.nom. eesti {eb} eesti peadt pidama v pers.ind.pr.sg.2. eesti leudma leidma v sup. eesti ninck ning konj eesti kz ka modadv lüh. eesti nægkema nägema v sup. eesti , kirjavahemärk eth et konj eesti Iumall jumal s sg.nom. eesti meidt meie pron pl.part. eesti oma oma pron sg.gen. eesti Armu arm -u s sg.gen. eesti kz kaas -ga adp lüh. eesti tahab tahtma v pers.ind.pr.sg.3. eesti awitada aitama v inf. eesti , kirjavahemärk ia ja konj eesti paliu palju adv eesti pigkemeste pigemasti ennemini adv eesti , kirjavahemärk kuÿ kui konj eesti eb ei modadv eesti v̈chekit ükski pron sg.gen. eesti Inimeße inimene s sg.gen. eesti meel meel s sg.nom. eesti ninck ning konj eesti Motlus mõtlus mõte s sg.nom. eesti , kirjavahemärk se see pron sg.nom.gen. eesti pæle peale adp eesti eb ei modadv eesti eales eales adv eesti olle olema v pers.ind.pr.neg. eesti mottelnuth mõtlema v nud. eesti . kirjavahemärk
Eth et konj eesti nüith nüüd adv eesti wahelt vahelt vahel, mõnikord adv eesti se see pron sg.nom. eesti Pörgku põrgu s sg.gen. eesti Koir koer s sg.nom. eesti meile meie pron pl.all. eesti se+ see pron sg.nom.gen. eesti +sarnse sarnane adj sg.gen. eesti | seesarnane seesugune adj motluße mõtlus mõte s sg.gen. eesti sisse sisse afadv eesti puhub puhuma v pers.ind.pr.sg.3. eesti | sisse puhuma afadv+v , kirjavahemärk se see pron sg.nom.gen. eesti Pörgku põrgu s sg.gen. eesti Lösscha lõõsk s sg.gen. eesti kz kaas -ga adp lüh. eesti , kirjavahemärk Kuÿ kui konj eesti tohit tohtima v pers.ind.pr.sg.2. eesti sina sina pron sg.nom. eesti , kirjavahemärk ke kes pron sg.nom. eesti sina sina pron sg.nom. eesti nÿ nii proadv eesti suhr suur adj sg.nom. eesti Pattune patune adj sg.nom. eesti Inim inimene s lüh. eesti : kirjavahemärk ollet olema v pers.ind.pr.sg.2. eesti , kirjavahemärk Iumala jumal s sg.gen. eesti Silmade silm s pl.gen. eesti ette ette adp eesti astuda astuma v inf. eesti , kirjavahemärk ke kes pron sg.nom. eesti sedda see pron sg.part. eesti kuria kuri adj sg.part. eesti eb ei modadv eesti mitte mitte modadv eesti woÿ võima v pers.ind.pr.neg. eesti næha nägema v inf. eesti , kirjavahemärk Iumall jumal s sg.nom. eesti eb ei modadv eesti taha tahtma v pers.ind.pr.neg. eesti kaas ka modadv eesti nedt need pron pl.nom. eesti Pattuset patune adj pl.nom. eesti kuhlda kuulma v inf. eesti . kirjavahemärk
Wasto vastu adp eesti se+ see pron sg.nom.gen. eesti +sarnse sarnane adj sg.gen. eesti | seesarnane seesugune adj Motluße mõtlus mõte s sg.gen. eesti pallub paluma v pers.ind.pr.sg.3. eesti Dauid Taavet s_nimi sg.nom. eesti eemalle eemale edaspidi adv eesti : kirjavahemärk So saksa du saksa wilt saksa Herr saksa Sünde saksa zurechnen saksa , kirjavahemärk Herr saksa wer saksa wird saksa bestehen saksa . kirjavahemärk
{Deñ} saksa {beÿ} saksa {dir} saksa {ist} saksa {die} saksa {Vergebung} saksa {dz} saksa {man} saksa {dich} saksa {fürchte} saksa {.} kirjavahemärk oder saksa aus saksa dem saksa Gesang saksa : kirjavahemärk So saksa du saksa wilt saksa dz saksa sehen saksa an saksa , kirjavahemärk wz saksa Sünd saksa vnd saksa Vnrecht saksa ist saksa gethaen saksa , kirjavahemärk wer saksa kan saksa etc ladina : kirjavahemärk