Vana kirjakeele korpus
Pühhapäwa Wahhe-luggemissed
Masing, Otto Willem, 1818
Lehekülg 68
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Rukkid eesti ja eesti kaerad eesti seäl eesti ei eesti siggi eesti , kirjavahemärk sest eesti need eesti on eesti keskmisse eesti soja eesti ma eesti wilja eesti suggu eesti ; kirjavahemärk agga eesti nissud eesti , kirjavahemärk odrad eesti , kirjavahemärk riis eesti , kirjavahemärk suhkur eesti , kirjavahemärk kohwi eesti , kirjavahemärk palmi-+ eesti + eesti ja eesti leiwa-+ eesti +pu eesti , kirjavahemärk pisangi-+ eesti + eesti panani-+ eesti + eesti ja eesti poom+ eesti +willa-+ eesti +wõssu eesti , kirjavahemärk pippar eesti , kirjavahemärk kañel eesti , kirjavahemärk muskat eesti ja eesti mitmed eesti muud eesti kallist eesti penikest eesti asja eesti ja eesti wilja eesti seäl eesti lõpmata eesti kaswab eesti . kirjavahemärk
Riis eesti on eesti se eesti , kirjavahemärk mis eesti ma+ eesti +rahwas eesti risi+ eesti +tanguks eesti kutsub eesti , kirjavahemärk ning eesti mis eesti igga eesti saksa eesti innimese eesti majas eesti keik eesti tüdrukud eesti , kirjavahemärk naesed eesti ja eesti kokkad eesti tundwad eesti , kirjavahemärk sest eesti et eesti tedda eesti wägga eesti paljo eesti prugitakse eesti ja eesti süakse eesti . kirjavahemärk
Temma eesti on eesti üks eesti wilja eesti suggu eesti , kirjavahemärk kelle eesti kõrs eesti hanne eesti sulle eesti paksune eesti pilliroog eesti . kirjavahemärk
pärrit eesti on eesti temma eesti wanna eesti Jndia eesti maalt eesti , kirjavahemärk agga eesti nüüd eesti innimessed eesti tedda eesti Läne-+ eesti +Jndia eesti , kirjavahemärk Jtali eesti , kirjavahemärk Prants-+ eesti + eesti ja eesti Spanja-+ eesti +maal eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti muilgi eesti , kirjavahemärk paljo eesti külwawad eesti , kirjavahemärk ja eesti head eesti leikust eesti sawad eesti . kirjavahemärk
Temma eesti tahhab eesti wägga eesti wessist eesti ja eesti õige eesti luhha eesti maad eesti , kirjavahemärk mis eesti kewwade eesti wee eesti al eesti seisab eesti . kirjavahemärk
Jürri eesti kuul eesti tedda eesti külwatakse eesti , kirjavahemärk ja eesti kui eesti ta eesti tõusnud eesti ja eesti kolmat eesti lehte eesti ajamas eesti , kirjavahemärk siis eesti jälle eesti põldu eesti kahhest eesti näddalast eesti wee eesti alla eesti pannewad eesti . kirjavahemärk
Nelli eesti kuud eesti pärrast eesti külwi eesti on eesti temma eesti walmis eesti ; kirjavahemärk siis eesti sirpidega eesti leigatakse eesti ; kirjavahemärk äggeda eesti päwa eesti käes eesti kuiwatakse eesti ; kirjavahemärk härgadega eesti tallatakse eesti : kirjavahemärk pärrast eesti risi-+ eesti +weskil eesti , kirjavahemärk kel eesti pu eesti kiwwid eesti on eesti , kirjavahemärk nahhad eesti iwwade eesti peält eesti ärra+ eesti +krowitakse eesti , kirjavahemärk ja eesti salwe eesti pannakse eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk