Vana kirjakeele korpus
Pühhapäwa Wahhe-luggemissed
Masing, Otto Willem, 1818
Lehekülg 67
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Se eesti on eesti selle+ eesti + eesti pärrast eesti , kirjavahemärk et eesti tuul eesti , kirjavahemärk mis eesti riista eesti sees eesti , kirjavahemärk kui eesti tedda eesti kummuliste eesti wee eesti peäle eesti pannakse eesti ja eesti alla eesti rõhhutakse, eesti wele eesti wasto eesti toetab eesti , kirjavahemärk egga eesti tedda eesti mitte eesti riista eesti sisse eesti lasse eesti tõusta eesti . kirjavahemärk
Nenda eesti sammoti eesti ons eesti ka eesti Tuukri eesti kollodega eesti , kirjavahemärk mis eesti nüüd eesti jo eesti haknatega eesti ja eesti ni eesti märato eesti sured eesti , kirjavahemärk kui eesti kaunikessed eesti toad eesti ehk eesti kambrid eesti tewad eesti , kirjavahemärk kuhho eesti kõrrega eesti kolm eesti ehk eesti nelli eesti innimest eesti sisse eesti assuwad eesti , kirjavahemärk süggawa eesti merre eesti põhja eesti ennast eesti lassewad eesti , kirjavahemärk ja eesti wee eesti al eesti tähhele eesti pannewad eesti , kirjavahemärk ja eesti teiste eesti õppetusseks eesti ülles eesti kirjutawad eesti ja eesti ülles eesti maliwad eesti , kirjavahemärk mis eesti Jummala eesti lodud eesti asjust eesti seäl eesti kui eesti immet eesti nähha eesti sawad eesti . kirjavahemärk
Kui eesti nüüd eesti wanna eesti Jndiad eesti , kirjavahemärk temma eesti kulla eesti ja eesti kalli+ eesti +kiwwide eesti pärrast eesti , kirjavahemärk keige+ eesti +rikkamaks eesti petakse eesti ; kirjavahemärk siis eesti tedda eesti mu eesti andi eesti ja eesti warra eesti polest eesti weel eesti rikkamaks eesti tulleb eesti kita eesti . kirjavahemärk
Sest eesti et eesti ma eesti omma eesti saartega eesti põhja eesti ja eesti lõune eesti päwa+ eesti +pöri eesti wahhel eesti , kirjavahemärk ma eesti wöe eesti kõhta eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti , kirjavahemärk otse eesti päikesse eesti alla eesti heidab eesti , kirjavahemärk on eesti temma eesti üks eesti pallaw eesti ma eesti , kirjavahemärk kus eesti talwe eesti ep eesti olle eesti , kirjavahemärk waid eesti ma eesti ühte eesti puhko eesti keige eesti kallimaid eesti ja eesti penemaid eesti andid eesti ommast eesti rohkest eesti käest eesti jäggab eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk