Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Ramatud
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 582
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Ps.LV] viide 4 number . kirjavahemärk Waenlase eesti heäle eesti pärrast eesti , kirjavahemärk selle eesti öäla eesti ahhastamisse ahastamine s sg.gen. eesti pärrast eesti : kirjavahemärk sest eesti nemmad eesti lükkawad eesti mo eesti peäle eesti nurjatumad nurjatu adj pl.nom. eesti asjad eesti , kirjavahemärk ja eesti wihkawad eesti mind eesti wihhaga eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 5 number . kirjavahemärk Mo eesti südda eesti tunneb eesti seest+ eesti +piddi eesti wallo eesti , kirjavahemärk ja eesti surma eesti hirmutamissed eesti on eesti langenud eesti mo eesti peäle eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 6 number . kirjavahemärk Kartus eesti ja eesti wabbiseminne eesti tulleb eesti mo eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti jällestus eesti kattab eesti mind eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 7 number . kirjavahemärk Siis eesti ütlesin eesti minna eesti : kirjavahemärk Kes eesti annab eesti mulle eesti ni+ eesti +suggused eesti tiwad eesti , kirjavahemärk kui eesti tuil eesti on eesti ? kirjavahemärk ma eesti lennaksin lendama v pers.knd.pr.sg.1. eesti | ära lendama afadv+v ärra ära afadv eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti asset eesti saaksin eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 8 number . kirjavahemärk Wata eesti , kirjavahemärk ma eesti pöggeneksin eesti ärra eesti kaugele eesti , kirjavahemärk ma eesti jääksin eesti allati eesti körbe eesti , kirjavahemärk Sela eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 9 number . kirjavahemärk Ma eesti teeksin eesti joudo eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti ärra+ eesti +peäseksin eesti tule eesti tuhhina eesti ja eesti kurja eesti ilma eesti eest eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 10 number . kirjavahemärk Nela eesti neid eesti ärra eesti , kirjavahemärk ISsand eesti , kirjavahemärk segga eesti nende eesti keelt eesti ; kirjavahemärk sest eesti ma eesti nään eesti wäe+ eesti +kauba eesti tööd eesti ja eesti rido eesti liñnas eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 11 number . kirjavahemärk Ööd eesti ja eesti päwad eesti käiwad eesti nemmad eesti selle eesti ümber eesti ta eesti müri eesti peäl eesti , kirjavahemärk ja eesti nurjato nurjatu adj sg.nom. eesti eesti ja eesti waew eesti on eesti kesk eesti temma eesti sees eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 12 number . kirjavahemärk Tiggedussed eesti on eesti kesk eesti tem̃a eesti sees eesti , kirjavahemärk ja eesti kawwalus eesti ja eesti pettus eesti ei eesti taggane eesti ta eesti ulitsade eesti peält eesti ärra eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 13 number . kirjavahemärk Sest eesti waenlane eesti ei eesti laima eesti mind eesti , kirjavahemärk muido eesti ma eesti kannataksin kannatama v pers.knd.pr.sg.1. eesti : kirjavahemärk se eesti ei eesti surusta eesti mo eesti wasto eesti , kirjavahemärk kes eesti mind eesti wihkab eesti , kirjavahemärk muido eesti lähhäksin eesti ma eesti tem̃a eesti eest eesti warjule eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 14 number . kirjavahemärk Agga eesti siña eesti , kirjavahemärk waene eesti iñimenne eesti , kirjavahemärk olled eesti mo eesti arwates eesti mo eesti tuttaw eesti , kirjavahemärk ja eesti kellega eesti ma eesti öppind eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 15 number . kirjavahemärk Kes eesti meie eesti issikeskes eesti sallajast eesti asjust eesti kauniste eesti räkisime eesti , kirjavahemärk Jum̃ala eesti kotta eesti läksime eesti meie eesti sure eesti seltsiga selts s sg.kom. eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 16 number . kirjavahemärk Kippugo eesti surm eesti kui eesti wölla-+ eesti +issand eesti nende eesti peäle eesti , kirjavahemärk mingo eesti nemmad eesti alla eesti pörgusse eesti ellawalt eesti ; kirjavahemärk sest eesti selge eesti kurjus eesti on eesti nende eesti maias eesti , kirjavahemärk seest+ eesti +piddi eesti nende eesti sees eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 17 number . kirjavahemärk Minna eesti tahhan eesti Jummala eesti pole eesti hüda eesti , kirjavahemärk ja eesti Jehowa eesti wöttab eesti mind eesti peästa eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 18 number . kirjavahemärk Öhto eesti ja eesti hom̃iko eesti ja eesti louna eesti tahhan eesti ma eesti kaebada eesti ja eesti waljuste eesti winguda eesti , kirjavahemärk kül eesti ta eesti wottab eesti mo eesti heäle eesti kuulda eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 19 number . kirjavahemärk Ta eesti on eesti mo eesti hinge eesti rahho eesti sees eesti lunnastand eesti sest eesti sündimissest eesti , kirjavahemärk mis eesti mo eesti wasto eesti on eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti kül eesti hulkas eesti mo eesti kallal eesti olnud eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 20 number . kirjavahemärk Jummal eesti wöttab eesti kuulda eesti ja eesti neid eesti waewada eesti , kirjavahemärk sest eesti ta eesti istub eesti jo eesti ammust eesti aiast eesti , kirjavahemärk Sela eesti ; kirjavahemärk sest eesti nemmad eesti ei eesti sa eesti teiseks eesti innimesseks eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti karda eesti mitte eesti Jummalat eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 21 number . kirjavahemärk Ta eesti pistab eesti om̃ad eesti käed eesti nende eesti külge eesti , kirjavahemärk jes eesti tem̃aga eesti rahho eesti piddasid eesti , kirjavahemärk ta eesti teotab eesti omma eesti seädust eesti ärra eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 22 number . kirjavahemärk Libbedamad eesti on eesti temma eesti su-+ eesti +sannad eesti kui eesti woi eesti , kirjavahemärk agga eesti ta eesti süddames eesti on eesti söddiminne eesti ; kirjavahemärk temma eesti sannad eesti on eesti pehmemad eesti kui eesti ölli eesti , kirjavahemärk need+ eesti +sammad eesti ommeti eesti paljad eesti moögad eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 23 number . kirjavahemärk Heida eesti Jehowa eesti peäle eesti om̃a eesti koorma eesti , kirjavahemärk ja eesti tem̃a eesti peab eesti sind eesti ülles eesti , kirjavahemärk tem̃a eesti ei eesti lasse eesti mitte eesti iggaweste eesti köikuda eesti sedda eesti , kirjavahemärk kes eesti öige eesti on eesti . kirjavahemärk
[Ps.LV] viide 24 number . kirjavahemärk Agga eesti siña eesti , kirjavahemärk oh eesti Jum̃al eesti , kirjavahemärk wöttad eesti neid eesti mahha+ eesti +lükkada eesti hukkatusse eesti auko eesti ; kirjavahemärk need eesti mehhed eesti , kirjavahemärk kel eesti werre+ eesti +süüd eesti ja eesti pettust eesti on eesti , kirjavahemärk need eesti ei eesti sa eesti omma eesti ello eesti päiwi eesti polelegi eesti ; kirjavahemärk agga eesti minna eesti lodan eesti sinno eesti peäle eesti . kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide 56 number . kirjavahemärk Laul eesti . kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide Lotusse eesti palwe eesti , kirjavahemärk et eesti Jummal eesti wottaks eesti appi abi s sg.ill. eesti tulla eesti . kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide 1 number . kirjavahemärk Taweti eesti kulla-+ eesti +tükki eesti laul eesti üllema eesti mängi+ eesti +mehhele eesti antud eesti sest eesti waiksest eesti tuist eesti nende eesti seas eesti , kirjavahemärk kes eesti kaugelt eesti ärra eesti on eesti , kirjavahemärk kui eesti Wilistid eesti tedda eesti kinni+ eesti +wötsid eesti Katis eesti . kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide 2 number . kirjavahemärk Olle eesti mulle eesti armolinne eesti , kirjavahemärk Jummal eesti , kirjavahemärk sest eesti innimessed eesti püüdwad eesti mind eesti ärra+ eesti +neelda eesti ; kirjavahemärk igga eesti päwa eesti teeb eesti se eesti tapleja eesti mulle eesti hädda häda s sg.part. eesti . kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide 3 number . kirjavahemärk Mo eesti warritsejad eesti püüdwad eesti mind eesti ärra+ eesti +neelda eesti igga+ eesti +päwa eesti , kirjavahemärk sest eesti neid eesti on eesti paljo eesti , kirjavahemärk kes eesti mo eesti wasto eesti taplewad eesti körgest eesti paigast eesti . kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide 4 number . kirjavahemärk Sel eesti päwal eesti , kirjavahemärk kui eesti ma eesti kardan eesti , kirjavahemärk tahhan eesti ma eesti sino eesti peäle eesti lota eesti . kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide 5 number . kirjavahemärk Jum̃ala eesti sees eesti tahhan eesti ma eesti kita eesti temma eesti saña eesti , kirjavahemärk Jum̃ala eesti peäle eesti lodan eesti minna eesti ; kirjavahemärk ei eesti ma eesti karda eesti , kirjavahemärk mis eesti woib eesti lihha eesti mulle eesti tehha eesti ? kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide 6 number . kirjavahemärk Igga eesti päwa eesti pinawad eesti nemmad eesti otse eesti mo eesti sannad eesti , kirjavahemärk keik eesti nende eesti mötted eesti on eesti mo eesti wasto eesti , kirjavahemärk kurja eesti tehha eesti . kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide 7 number . kirjavahemärk Nemmad eesti tullewad eesti kokko eesti , kirjavahemärk petwad eesti ennast eesti eest eesti ärra eesti , kirjavahemärk ja eesti pañewad eesti mo eesti kañnad kand s pl.nom. eesti tähhele eesti otsego eesti need eesti , kirjavahemärk kes eesti mo eesti hinge eesti lootwad eesti seest eesti ärra+ eesti +wotta eesti . kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide 8 number . kirjavahemärk Nende eesti nurjatuma nurjatu adj sg.gen. eesti eesti pärrast eesti peästa eesti mind eesti nende eesti käest eesti ärra eesti , kirjavahemärk wihhaga eesti lükka eesti se eesti rahwas eesti mahha eesti , kirjavahemärk oh eesti Jummal eesti ! kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide 9 number . kirjavahemärk Mo eesti hulkumist eesti olled eesti sinna eesti ülles+ eesti +arwand eesti , kirjavahemärk mo eesti silma+ eesti +wet eesti panne eesti omma eesti nahk-+ eesti +kotti eesti ; kirjavahemärk eks eesti need eesti so eesti ramatus eesti ei eesti olle eesti ? kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide 10 number . kirjavahemärk Siis eesti tagganewad eesti mo eesti waenlased eesti taggasi eesti sel eesti päwal eesti , kirjavahemärk kui eesti ma eesti hüan eesti ; kirjavahemärk sedda eesti ma eesti tean eesti , kirjavahemärk et eesti Jummal eesti seisab eesti mo eesti eest eesti . kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide 11 number . kirjavahemärk Jummala eesti sees eesti tahhan eesti ma eesti kita eesti sedda eesti sanna eesti , kirjavahemärk Jehowa eesti sees eesti tahhan eesti ma eesti kita eesti sedda eesti sanna eesti . kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide 12 number . kirjavahemärk Jum̃ala eesti peäle eesti ollen eesti ma eesti lootnud eesti , kirjavahemärk ei eesti ma eesti tahha eesti mitte eesti karta eesti ; kirjavahemärk mis eesti woib eesti mulle eesti innimeñe eesti tehha eesti ? kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide 13 number . kirjavahemärk Jum̃al eesti ! kirjavahemärk miño eesti peäl eesti on eesti need eesti tootussed eesti , kirjavahemärk mis eesti ma eesti sulle eesti tootand eesti : kirjavahemärk ma eesti tassun eesti sulle eesti tänno-+ eesti +ohwrid eesti . kirjavahemärk
[Ps.LVI] viide 14 number . kirjavahemärk Sest eesti sa eesti olled eesti mo eesti hinge eesti surmast eesti ärra+ eesti +peästnud eesti , kirjavahemärk eks eesti sa eesti mo eesti jalgo eesti ei eesti peästnud eesti kom̃istamissest eesti ? kirjavahemärk et eesti ma eesti woin eesti köndida eesti Jummala eesti ees eesti ellawatte eesti walgusses eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk