Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Ramatud
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 576
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Ps.XLI] viide 41 number . kirjavahemärk Laul eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLI] viide Kristusse eesti palwe eesti , kirjavahemärk kui eesti ta eesti ennast eesti allandas eesti , kirjavahemärk ja eesti kannatas kannatama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLI] viide 1 number . kirjavahemärk Taweti eesti laul eesti üllema eesti mängi+ eesti +mehhele eesti antud eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLI] viide 2 number . kirjavahemärk Wägga eesti önnis eesti on eesti se eesti , kirjavahemärk kes eesti ühhe eesti kehwa eesti pölwe eesti targaste eesti ärra+ eesti +arwab eesti ; kirjavahemärk Jehowa eesti peästab eesti tedda eesti ärra eesti önnetusse eesti päwal eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLI] viide 3 number . kirjavahemärk Jehowa eesti wöttab eesti tedda eesti hoida eesti ja eesti tedda eesti ellus eesti piddada eesti , kirjavahemärk tedda eesti peab eesti önsaks eesti petama eesti Ma eesti peäl eesti , kirjavahemärk ja eesti ärra eesti anna eesti tedda eesti mitte eesti ta eesti waenlaste eesti mele+ eesti +wallale eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLI] viide 4 number . kirjavahemärk Jehowa eesti toetab eesti tedda eesti haigusse eesti wodis eesti , kirjavahemärk keik eesti temma eesti maas-+ eesti +maggamist eesti pörad eesti sa eesti heaks eesti temma eesti haigusses eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLI] viide 5 number . kirjavahemärk Ma eesti ütlen eesti : kirjavahemärk Jehowa eesti ! kirjavahemärk olle eesti mulle eesti armolinne eesti , kirjavahemärk te eesti mo eesti hinge eesti terweks eesti , kirjavahemärk sest eesti ma eesti ollen eesti so eesti wasto eesti patto eesti teinud eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLI] viide 6 number . kirjavahemärk Mo eesti waenlased eesti räkiwad eesti minnust eesti kurja eesti : kirjavahemärk Millal eesti surreb eesti ta eesti , kirjavahemärk ja eesti millal eesti kaub eesti ta eesti nimmi eesti ärra eesti ? kirjavahemärk
[Ps.XLI] viide 7 number . kirjavahemärk Ka eesti kui eesti kegi eesti mind eesti tulleb eesti waatma eesti , kirjavahemärk siis eesti rägib eesti ta eesti tühja eesti paljast eesti , kirjavahemärk temma eesti südda eesti koggub eesti ennesele eesti nurjatumad nurjatu adj pl.nom. eesti asjad eesti , kirjavahemärk temma eesti lähhäb eesti wälja eesti ja eesti rägib eesti neid eesti ülles eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLI] viide 8 number . kirjavahemärk Keik eesti , kirjavahemärk kes eesti mind eesti wihkawad eesti , kirjavahemärk pommisewad eesti issi+ eesti +keskes eesti minnust eesti , kirjavahemärk nemmad eesti mötlewad eesti mo eesti peäle eesti mulle eesti kurja eesti tehja eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLI] viide 9 number . kirjavahemärk Ja eesti ütlewad eesti : kirjavahemärk Pahharetti eesti wiis eesti on eesti temma eesti sisse eesti wallatud eesti ; kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti , kirjavahemärk kui eesti ta eesti maas eesti on eesti , kirjavahemärk ei eesti pea eesti ta eesti mitte eesti ennam eesti ülles+ eesti +tousma eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLI] viide 10 number . kirjavahemärk Ka eesti se eesti mees eesti , kirjavahemärk kellega eesti ma eesti rahho eesti sees eesti ellasin eesti , kirjavahemärk kelle eesti peäle eesti ma eesti lootsin eesti , kirjavahemärk kes eesti mo eesti leiba eesti sööb eesti , kirjavahemärk se eesti töstab eesti kanda kand s sg.part. eesti mo eesti wasto eesti sureste eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLI] viide 11 number . kirjavahemärk Agga eesti sinna eesti , kirjavahemärk Jehowa eesti , kirjavahemärk olle eesti mulle eesti armolinne eesti ja eesti lasse eesti mind eesti ülles eesti tousta eesti , kirjavahemärk siis eesti tahhan eesti ma eesti nende eesti kätte eesti tassuda eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLI] viide 12 number . kirjavahemärk Sest eesti saan eesti ma eesti teäda eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti so eesti mele eesti pärrast eesti ollen eesti , kirjavahemärk et eesti mo eesti waenlane eesti ei eesti sa eesti öiskada eesti mo eesti pärrast eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLI] viide 13 number . kirjavahemärk Agga eesti mind eesti , kirjavahemärk mind eesti pead eesti sinna eesti ülles eesti mo eesti ilma+ eesti +laitmatta eesti meles eesti , kirjavahemärk ja eesti panned eesti mind eesti ennese eesti ette eesti seisma eesti iggaweste eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLI] viide 14 number . kirjavahemärk Kidetud eesti olgo eesti Jehowa eesti Israeli eesti Jum̃al eesti iggawessest eesti aiast eesti iggaweste eesti , kirjavahemärk Amen eesti ja eesti amen eesti ! kirjavahemärk
[Ps.XLII] viide 42 number . kirjavahemärk Laul eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLII] viide Tawet eesti könneleb eesti Jummalaga eesti ja eesti isse+ eesti +ennesega eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLII] viide 1 number . kirjavahemärk Kora eesti laste eesti öppetusse eesti laul eesti , kirjavahemärk üllema eesti mängi+ eesti +mehhele eesti antud eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLII] viide 2 number . kirjavahemärk Otsekui eesti hirw eesti kissendab eesti we-+ eesti +oiade eesti järrele eesti , kirjavahemärk nenda eesti kissendab eesti mo eesti hing eesti sinno eesti järrele eesti , kirjavahemärk
[Ps.XLII] viide 3 number . kirjavahemärk Mo eesti hingel eesti on eesti janno eesti Jummala eesti järrele eesti , kirjavahemärk ellawa eesti Jummala eesti järrele eesti ; kirjavahemärk millal eesti näen eesti ma eesti , kirjavahemärk et eesti ma eesti Jummala eesti Palle eesti ette eesti saan eesti ? kirjavahemärk
[Ps.XLII] viide 4 number . kirjavahemärk Mo eesti silma+ eesti +wessi eesti on eesti mulle eesti leiwaks eesti ööd öö s pl.nom. eesti ja eesti päwad eesti , kirjavahemärk et eesti mo eesti wasto eesti igga+ eesti +päwa eesti ööldakse eesti : kirjavahemärk Kus eesti on eesti so eesti Jummal eesti ? kirjavahemärk
[Ps.XLII] viide 5 number . kirjavahemärk Kui eesti se eesti mo eesti mele eesti tulleb eesti , kirjavahemärk siis eesti wallan eesti ma eesti omma eesti hinge eesti issi+ eesti +enneses eesti wälja eesti : kirjavahemärk sest eesti ma eesti läksin eesti pakso eesti rahwa eesti seas eesti ja eesti käisin eesti hiljukeste eesti nendega eesti Jummala eesti kotta eesti öiskamisse- eesti ja eesti tänno eesti heälega eesti hulga eesti seas eesti , kirjavahemärk mis eesti Pühhad eesti piddasid eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLII] viide 6 number . kirjavahemärk Mis eesti sa eesti ennast eesti alla+ eesti +wautad eesti , kirjavahemärk mo eesti hing eesti , kirjavahemärk ja eesti kohhised eesti mo eesti sees eesti ? kirjavahemärk ota eesti Jummalat eesti , kirjavahemärk sest eesti ma eesti tahhan eesti tedda eesti weel eesti täñada eesti , kirjavahemärk tem̃a eesti Palle eesti on eesti selge eesti öñistus eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLII] viide 7 number . kirjavahemärk Mo eesti Jummal eesti ! kirjavahemärk mo eesti hing eesti wautab eesti ennast eesti alla eesti mo eesti sees eesti , kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti tulletan eesti ma eesti sind eesti mele eesti Jordani eesti maalt eesti ja eesti Hermoni eesti ja eesti Mitsari eesti mäelt eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLII] viide 8 number . kirjavahemärk Üks eesti hädda häda s sg.gen. eesti süggawus eesti hüab eesti teise eesti süggawusse eesti pole eesti , kirjavahemärk sinno eesti kaewandude eesti kohhisemissest eesti ; kirjavahemärk keik eesti siño eesti wee-+ eesti +woud eesti ja eesti so eesti laened eesti käiwad eesti mo eesti ülle eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLII] viide 9 number . kirjavahemärk Päwal eesti wöttab eesti Jehowa eesti omma eesti heldussele eesti käsko eesti anda eesti ; kirjavahemärk ja eesti ösel öö s sg.ad. eesti on eesti temma eesti laul eesti mo eesti jures eesti , kirjavahemärk mo eesti palwe eesti touseb eesti , kirjavahemärk mo eesti ello eesti Jummala eesti pole eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLII] viide 10 number . kirjavahemärk Ma eesti ütlen eesti Jum̃ala eesti om̃a eesti kaljo eesti wasto eesti : kirjavahemärk miks+ eesti +pärrast eesti olled eesti sa eesti mind eesti ärra+ eesti +unnustanud eesti ? kirjavahemärk miks+ eesti +pärrast eesti pean eesti ma eesti kurwaste eesti käima eesti , kirjavahemärk kui eesti waenlane eesti mulle eesti hädda häda s sg.part. eesti teeb eesti ? kirjavahemärk
[Ps.XLII] viide 11 number . kirjavahemärk Se eesti on eesti otsego eesti surma-+ eesti +haaw eesti mo eesti lu+ eesti +kontide eesti sees eesti , kirjavahemärk et eesti mo eesti ahhastajad ahastaja vaevaja, rõhuja s pl.nom. eesti mind eesti teotawad eesti , kirjavahemärk kui eesti nem̃ad eesti igga+ eesti +päwa eesti mo eesti wasto eesti ütlewad eesti : kirjavahemärk Kus eesti on eesti so eesti Jum̃al eesti ? kirjavahemärk
[Ps.XLII] viide 12 number . kirjavahemärk Mis eesti sa eesti ennast eesti alla+ eesti +wautad eesti , kirjavahemärk mo eesti hing eesti , kirjavahemärk ja eesti mis eesti sa eesti kohhised eesti mo eesti sees eesti ? kirjavahemärk ota eesti Jummalat eesti , kirjavahemärk sest eesti ma eesti tahhan eesti tedda eesti weel eesti tännada eesti , kirjavahemärk ta eesti on eesti mo eesti palle eesti suur eesti önnistus eesti ja eesti mo eesti Jummal eesti
[Ps.XLIII] viide 43 number . kirjavahemärk Laul eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLIII] viide Tawet eesti könneleb eesti jälle eesti Jummalaga eesti ja eesti issi+ eesti +ennesega eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLIII] viide 1 number . kirjavahemärk Moista eesti , kirjavahemärk oh eesti Jummal eesti ! kirjavahemärk mulle eesti kohhut eesti ja eesti selleta eesti mo eesti rioasja eesti ja eesti peästa eesti mind eesti ärra eesti se eesti rahwa eesti käest eesti , kirjavahemärk mis eesti ei eesti olle eesti wagga eesti : kirjavahemärk peästa eesti mind eesti ärra eesti igga eesti pettise eesti ja eesti pöratse eesti mehhe eesti käest eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLIII] viide 2 number . kirjavahemärk Sest eesti sinna eesti olled eesti mo eesti Jum̃al eesti , kirjavahemärk kes eesti mo eesti tuggew eesti paik eesti , kirjavahemärk miks+ eesti +pärrast eesti olled eesti sa eesti mind eesti ärra+ eesti +heitnud eesti ? kirjavahemärk miks+ eesti +pärrast eesti pean eesti ma eesti ikka eesti kurwaste eesti käima eesti , kirjavahemärk kui eesti waenlane eesti mulle eesti hädda häda s sg.part. eesti teeb eesti ? kirjavahemärk
[Ps.XLIII] viide 3 number . kirjavahemärk Läkkita eesti omma eesti walgust eesti ja eesti omma eesti tödde eesti , kirjavahemärk need eesti juhhatago eesti mind eesti , kirjavahemärk need eesti saatko eesti mind eesti so eesti pühha eesti mäe eesti jure eesti ja eesti so eesti maiade eesti jure eesti . kirjavahemärk
[Ps.XLIII] viide 4 number . kirjavahemärk Et eesti ma eesti woin eesti tulla eesti Jum̃ala eesti altari eesti jure eesti , kirjavahemärk Jummala eesti jure eesti , kirjavahemärk kes eesti mo eesti üpris eesti suur eesti rööm eesti on eesti , kirjavahemärk ja eesti kanlega kannel s sg.kom. eesti sind eesti tännada eesti , kirjavahemärk oh eesti Jum̃al eesti ! kirjavahemärk kes eesti mo eesti Jum̃al eesti on eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk