Vana kirjakeele korpus
Kolm kaunist Waggause Eenkojut
Quandt, Johann Christian, 1776
Lehekülg 45
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Een+ eesti +kojus eesti : kirjavahemärk Kui eesti temmä eesti eesmätsen eesti kässun eesti luggi lugema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti : kirjavahemärk Meije eesti peäme eesti Jummalat eesti kigi eesti asja eesti pelgämä eesti , kirjavahemärk armastama eesti , kirjavahemärk uskma eesti ehk eesti temmä eesti päle eesti lootma lootma v sup. eesti . kirjavahemärk
Sis eesti üttel eesti temmä eesti : kirjavahemärk O eesti sinna eesti iggawenne igavene adj sg.nom. eesti nink eesti armas eesti Jummal eesti ! kirjavahemärk sinna eesti näet eesti , kirjavahemärk et eesti ei eesti olle eesti öiget eesti Jummala eesti peljust eesti minno eesti söämen eesti , kirjavahemärk ei eesti ka ka modadv eesti öiget eesti armo eesti sinno eesti wasta eesti , kirjavahemärk ei eesti ka ka modadv eesti lotust lootus s sg.part. eesti nink eesti usku eesti sinno eesti päle eesti ! kirjavahemärk
Minna eesti ei eesti köhta eesti essi eesti mitte eesti henda eesti awwitada eesti , kirjavahemärk ent eesti sinna eesti tijat eesti , kirjavahemärk et eesti mul eesti kik eesti puus eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti + eesti perräst eesti anna eesti mulle eesti sinno eesti töttet eesti , kirjavahemärk peljust eesti , kirjavahemärk armo eesti nink eesti lotust lootus s sg.part. eesti söämette eesti , kirjavahemärk Jesusse eesti Kristusse eesti perräst eesti , kirjavahemärk ke eesti se+ eesti +perräst eesti ilma eesti sisse eesti om eesti tulnu eesti , kirjavahemärk minno eesti waist eesti parrast eesti Jummala eesti pelglikkus eesti innimesses eesti teggemä eesti . kirjavahemärk
Amen eesti . kirjavahemärk n eesti . kirjavahemärk n eesti . kirjavahemärk w eesti . kirjavahemärk
Nink eesti ni eesti teggi eesti temmä eesti kik eesti palwusses eesti , kirjavahemärk mes eesti temmä eesti eäle eesti luggi lugema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti nink eesti kerkun eesti kuuld eesti , kirjavahemärk ehk eesti ka ka modadv eesti laul eesti . kirjavahemärk
Se eesti läbbi eesti sai eesti nüüd eesti se eesti karjus eesti ni eesti wäega eesti walgustetus eesti , kirjavahemärk et eesti temmä eesti kohhalt eesti töises eesti innimesses eesti jäi eesti , kirjavahemärk söäme eesti , kirjavahemärk mele eesti nink eesti möttide eesti polest eesti . kirjavahemärk
Nink eesti Jesus eesti teggi eesti tälle eesti Jummala eesti sönna eesti temmä eesti söämen eesti ni eesti wäega eesti maga eesti maggusas eesti , kirjavahemärk et eesti temmä eesti es eesti sa eesti iggawel igavel iial adv eesti täüs eesti teddä eesti kuulda eesti nink eesti luggeda lugema v inf. eesti . kirjavahemärk
Kui eesti Kerk+ eesti +essand eesti üts+ eesti +körd eesti nurme eesti pääl eesti temmäga eesti kokko eesti tulli eesti , kirjavahemärk nink eesti kristlikkust eesti ellust eesti temmäga eesti naksi eesti könnelema eesti , kirjavahemärk sis eesti kost eesti temmä eesti nink eesti üttel eesti : kirjavahemärk Mes eesti minno eesti lambile eesti eesti haina eesti ma eesti , kirjavahemärk mes eesti linnule eesti tuul eesti , kirjavahemärk mes eesti kallale kala s sg.all. eesti wessi eesti , kirjavahemärk seddä eesti om eesti minno eesti hengele eesti Jummala eesti sönna eesti ; kirjavahemärk nink eesti kahhets eesti söäme eesti kurbussega eesti , kirjavahemärk et eesti temmä eesti seddä eesti ennämbide eesti es eesti olles eesti tundnu eesti nink eesti olles eesti ni eesti paljo eesti aiga eesti rummalussen eesti ellänu eesti ; kirjavahemärk siski eesti olles eesti Jummal eesti tälle eesti nüüd eesti weel eesti suurt eesti armo eesti näütnu eesti , kirjavahemärk kumba eesti temmä eesti sugguke eesti wäärt eesti es eesti olles eesti , kirjavahemärk nüüd eesti tahhas eesti temmä eesti Jummalat eesti ka ka modadv eesti öige eesti ussutäwlikkult eesti orjada eesti : kirjavahemärk Temmä eesti kik eesti ka ka modadv eesti hennele eesti nüüd eesti ni+ eesti +suggust eesti hääd eesti luggu lugu s sg.part. eesti omman eesti söämen eesti ollewat eesti , kirjavahemärk et eesti tälle eesti tutta eesti olles eesti , kirjavahemärk kui eesti olles eesti Jesus eesti teddä eesti käe eesti pitti eesti kinni eesti wötnu eesti , kirjavahemärk nink eesti satas eesti teddä eesti henne eesti man eesti sisse eesti nink eesti wäljä eesti , kirjavahemärk ja eesti heikas eesti temmä eesti wasta eesti Jummala eesti sönnast eesti : kirjavahemärk Meije eesti läme eesti iggäwetse igavene adj sg.gen. eesti ello eesti pole eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk