Vana kirjakeele korpus
Kolm kaunist Waggause Eenkojut
Quandt, Johann Christian, 1776
Lehekülg 44
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Kui eesti temmä eesti nüüd eesti tuus eesti körda eesti minnewät eesti , kirjavahemärk sis eesti läts eesti temmä eesti edesi eesti , kirjavahemärk nink eesti wöt eesti töist eesti , kirjavahemärk kolmandat eesti nink eesti muid eesti käsku eesti ka ka modadv eesti ette eesti , kirjavahemärk nink eesti buhstaber eesti ni eesti kawwa eesti senni eesti kui eesti temmä eesti kik eesti wiis eesti pä+ eesti +tükki eesti läbbi eesti aije eesti . kirjavahemärk
Se eesti päle eesti and eesti Jummal eesti tälle eesti weel eesti ennämb eesti himmo eesti , kirjavahemärk et eesti temmä eesti ka ka modadv eesti Katekismusse eesti selletämist eesti nink eesti neid eesti tunnistussi eesti nida eesti buhstabeer buhstabeerima veerima v pers.ind.ipf.sg.3. eesti nink eesti luggi lugema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti . kirjavahemärk
Nink eesti nätse eesti ! kirjavahemärk se eesti läts eesti kik eesti körda eesti ; kirjavahemärk sest eesti arm eesti nink eesti lust lust s sg.nom. eesti ütte eesti asja eesti man eesti lühhendäp eesti kik eesti waiwa eesti . kirjavahemärk
Ja eesti selle eesti et eesti temmä eesti omma eesti luggemisse lugemine s sg.gen. eesti man eesti omma eesti henge eesti önnistust õnnistus s sg.part. eesti nink eesti Kristusse eesti tundmist eesti ots eesti , kirjavahemärk sis eesti lask eesti Jummal eesti weel eesti parrembaste eesti körda eesti minnä eesti . kirjavahemärk
Nüüd eesti es eesti longi lonkima v pers.ind.pr.sg.3.neg. eesti temmä eesti mitte eesti ennämb eesti ni eesti tühhi eesti omme eesti lammaste eesti perrän eesti , kirjavahemärk es eesti ajake eesti mitte eesti ennämb eesti ni eesti ilm+ eesti +asjanda eesti pilli eesti , kirjavahemärk ehk eesti laul eesti neid eesti tühjätsid eesti laulu eesti , kirjavahemärk es eesti kae eesti ka ka modadv eesti ennämb eesti ni eesti holeto eesti Jummala eesti lodu looma pts tud. eesti asju eesti päle eesti ; kirjavahemärk enge eesti tälle eesti olli eesti its eesti temmä eesti katekismusse eesti ramat eesti käen eesti nink eesti luggi lugema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti se eesti sissen eesti . kirjavahemärk
Kui eesti temmä eesti nüüd eesti täwweste eesti olli eesti opnu eesti luggema lugema v sup. eesti , kirjavahemärk sis eesti ost eesti temmä eesti hennele eesti ka ka modadv eesti wastse eesti Testamenti eesti ramatut eesti , kirjavahemärk nink eesti perräst eesti terwet eesti Piblit piibel s sg.part. eesti , kirjavahemärk nink eesti oppi eesti öige eesti selgede eesti nink eesti täwweste eesti luggema lugema v sup. eesti , kirjavahemärk et eesti ka ka modadv eesti se eesti kerk+ eesti +essand eesti essi eesti immetelli eesti nink eesti hendä eesti römust eesti , kirjavahemärk et eesti temmä eesti nöu eesti ni eesti häste eesti körda eesti olli eesti lännu eesti . kirjavahemärk
Siski eesti es eesti olle eesti temmä eesti weel eesti sega eesti rahhule rahu s sg.all. eesti , kirjavahemärk et eesti temmä eesti moist eesti luggeda lugema v inf. eesti , kirjavahemärk enge eesti temmä eesti pruug eesti ka ka modadv eesti seddä eesti öigede eesti , kirjavahemärk mes eesti Jummal eesti tälle eesti surest eesti armust eesti ( kirjavahemärk ni eesti kui eesti temmä eesti essi eesti üttel eesti ) kirjavahemärk olli eesti andnu eesti . kirjavahemärk
Sest eesti kui eesti temmä eesti nüüd eesti katekismussen eesti ehk eesti Piblin piibel s sg.in. eesti luggi lugema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti , kirjavahemärk sis eesti teggi eesti temmä eesti seddä+ eesti +maid eesti seddä eesti palwusses eesti , kirjavahemärk mes eesti temmä eesti luggi lugema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti , kirjavahemärk ja eesti kand kandma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti | ette kandma afadv+v kik eesti palwussen eesti Jummalalle eesti ette ette afadv eesti , kirjavahemärk mes eesti temmä eesti ramatust eesti olli eesti luggenu lugema v nud. eesti . kirjavahemärk
Een+ eesti +kojus eesti : kirjavahemärk Kui eesti temmä eesti eesmätsen eesti kässun eesti luggi lugema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti : kirjavahemärk Meije eesti peäme eesti Jummalat eesti kigi eesti asja eesti pelgämä eesti , kirjavahemärk armastama eesti , kirjavahemärk uskma eesti ehk eesti temmä eesti päle eesti lootma lootma v sup. eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk