Vana kirjakeele korpus
Öppetusse ramat Saksama lamba-karjastele
Knüpffer, Georg Magnus, 1837
Lehekülg 33
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Agga eesti wee-+ eesti +pohhi eesti olgo eesti liwakas eesti , kirjavahemärk ei eesti mitte eesti muddane eesti egga eesti souene eesti , kirjavahemärk sest eesti muido eesti kange kange adj sg.nom. eesti ligutaminne eesti panneb eesti soua eesti ehk eesti mudda eesti nenda eesti pohjast eesti ülles+ eesti +tousma eesti , kirjavahemärk et eesti wessi eesti seggaseks eesti jääb eesti ja eesti willale eesti selget eesti , kirjavahemärk walget eesti karwa eesti ei eesti joua eesti anda eesti . kirjavahemärk
Wessi eesti peab eesti ni eesti süggaw eesti ollema eesti , kirjavahemärk et eesti keige eesti suremgi eesti lammas eesti pestes eesti mitte eesti jalgega eesti pohja eesti ei eesti ullata eesti , kirjavahemärk waid eesti uiumisse eesti warral eesti wee eesti sees eesti likugo eesti . kirjavahemärk
Ka eesti wee-+ eesti +kallas eesti olgo eesti kowwa eesti Ma eesti ja eesti mitte eesti liwane eesti ; kirjavahemärk keige eesti parras eesti on eesti kowwa eesti mättas+ eesti +pind eesti , kirjavahemärk et eesti lambad eesti wälja eesti tulles eesti , kirjavahemärk ei eesti muddo eesti egga eesti tolmoga eesti ennast eesti ei eesti rojasta eesti . kirjavahemärk
§ eesti 64 number . kirjavahemärk
Kui eesti ei eesti olleks eesti kölbolist eesti pesso-+ eesti +wet eesti leida eesti , kirjavahemärk siis eesti peaks eesti katsuma eesti , kirjavahemärk wihma-+ eesti ja eesti lumme-+ eesti +wet eesti suurte eesti kaewanduste eesti sisse eesti korjada eesti , kirjavahemärk kelle eesti pohhi eesti ja eesti kallas eesti laitmatta eesti olgo eesti . kirjavahemärk
Ons eesti wesi eesti agga eesti hea eesti , kirjavahemärk siis eesti woib eesti ka eesti issi eesti pessemisse eesti paika eesti walmistada eesti , kirjavahemärk nenda eesti et eesti tigi eesti ehk eesti jöe eesti äre eesti üht eesti laudadega eesti wälja+ eesti +woderdud eesti suurt eesti lamba-+ eesti +pessemisse eesti kasti eesti ehhitakse eesti , kirjavahemärk kuhho eesti igga eesti tahhes eesti woib eesti wet eesti sisse-+ eesti ja eesti wälja-+ eesti +lasta eesti . kirjavahemärk
§ eesti 65 number . kirjavahemärk
Lambad eesti kardawad eesti pestes eesti wägga eesti külma eesti ja eesti ressist eesti ilma eesti ; kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti ei eesti sünni eesti lamba-+ eesti +pessemist eesti ette+ eesti +wötta eesti , kirjavahemärk muud eesti kui eesti pitkalisse eesti kuiwa eesti ja eesti soja eesti ilmaga eesti , kirjavahemärk et eesti wessi eesti ni eesti hästi eesti kui eesti tuul eesti soe eesti olleks eesti . kirjavahemärk
Enne eesti Jani-+ eesti +kuud eesti ei eesti sünni eesti kül eesti millalgi eesti sellega eesti peäle eesti hakkada eesti , kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti et eesti enne eesti sedda eesti ööd eesti ei eesti olle eesti mitte eesti küllalt eesti sojad eesti , kirjavahemärk et eesti woiks eesti julgeste eesti soja eesti wee eesti peäle eesti lota eesti , kirjavahemärk ja eesti siiski eesti on eesti hea eesti nou eesti , kirjavahemärk sedda eesti tööd eesti wast eesti launa eesti pole eesti hakkada eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk