Vana kirjakeele korpus
Öppetusse ramat Saksama lamba-karjastele
Knüpffer, Georg Magnus, 1837
Lehekülg 31
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
§ eesti 58 number . kirjavahemärk
Kui eesti lambad eesti näljas eesti seiswad eesti , kirjavahemärk siis eesti willad eesti jäwad eesti kül eesti peält eesti nähha eesti otsego eesti penemaks eesti , kirjavahemärk agga eesti se eesti jures eesti ka eesti nenda eesti waeseks eesti ja eesti kuiwaks eesti , kirjavahemärk et eesti ei eesti kohhogi eesti kölba eesti . kirjavahemärk
Lambur eesti ärgo eesti andko eesti ennast eesti siis eesti mitte eesti petta eesti , kirjavahemärk se+ eesti +sugguse eesti nälja-+ eesti +pene eesti näo eesti läbbi eesti . kirjavahemärk
Agga eesti liig eesti söötminne eesti , kirjavahemärk isse+ eesti +ärranis eesti liig eesti ölli+ eesti +kogi-+ eesti , kirjavahemärk jahho-+ eesti ehk eesti praga-+ eesti +rok eesti , kirjavahemärk teeb eesti willo eesti jämmedaks eesti , kirjavahemärk keige eesti -+ eesti +ennamiste eesti otstest eesti . kirjavahemärk
§ eesti 59 number . kirjavahemärk Willa eesti hind eesti lähhäb eesti ka eesti paljo eesti alwemaks eesti , kirjavahemärk kui eesti heina eesti ja eesti mu eesti södawa eesti rohho eesti pebred eesti , kirjavahemärk takjad eesti ja eesti ohhaka-+ eesti +pead eesti senna eesti kinni+ eesti +hakkawad eesti ja eesti sedda eesti ärra=+ eesti +sasiwad eesti , kirjavahemärk mis eesti läbbi eesti wil eesti kokko+ eesti +wannub eesti ja eesti nöotumaks eesti jääb eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti +pärrast eesti peab eesti ka eesti keik eesti karja=+ eesti +maad eesti , kirjavahemärk mis eesti kobro eesti ja eesti ohhakaid eesti täis eesti , kirjavahemärk körwale eesti heitma eesti , kirjavahemärk kui eesti ial eesti woimalik eesti . kirjavahemärk
Kui eesti agga eesti siiski eesti , kirjavahemärk et eesti kül eesti hoolt eesti on eesti kantud kandma v tud. eesti , kirjavahemärk takjad eesti willasse eesti peaksid eesti hakkama eesti , kirjavahemärk siis eesti tulleb eesti neid eesti kohhe eesti targo eesti wälja=+ eesti +noppida eesti , kirjavahemärk enne eesti kui eesti willaga eesti kokko eesti +wannuwad eesti . kirjavahemärk
Metsa-+ eesti +Ma eesti söötmisse eesti eest eesti , kirjavahemärk liati eesti okkas-+ eesti +pu eesti metsas eesti , kirjavahemärk tulleb eesti jo eesti segi eesti pärrast eesti hoida eesti , kirjavahemärk sest eesti et eesti seäl eesti willad eesti keelmatta eesti rikki eesti lähwad eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti +pärrast eesti tullewad eesti reddelidki eesti nenda eesti seäda eesti , kirjavahemärk et eesti agga eesti pissut eesti heino eesti nende eesti seest eesti lammaste eesti peäle eesti murreneb eesti , kirjavahemärk ja eesti ikka eesti korrad eesti piddada eesti . kirjavahemärk
Ka eesti laggi eesti olgo eesti ikka eesti kindel eesti , kirjavahemärk ja eesti ni eesti kui eesti seinad eesti , kirjavahemärk tolmust eesti ja eesti ömblikko eesti workudest eesti puhhas eesti , kirjavahemärk et eesti ei eesti pöhho-+ eesti +prüggi eesti , kirjavahemärk ei eesti liwa eesti , kirjavahemärk egga eesti muud eesti se+ eesti +suggust eesti , kirjavahemärk laelt eesti egga eesti lakkast eesti lammaste eesti peäle eesti ei eesti kukku eesti . kirjavahemärk
Selle eesti nou eesti pärrast eesti peab eesti ka eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti üllemal eesti öppetati eesti , kirjavahemärk lambad eesti , kirjavahemärk igga eesti kord eesti enne eesti söötmist eesti , kirjavahemärk tallist eesti wälja-+ eesti +aia+ eesti +ma eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk