Vana kirjakeele korpus
Pühhapäwa Wahhe-luggemissed
Masing, Otto Willem, 1818
Lehekülg 3
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Ahwrika eesti ma eesti on eesti Mori-+ eesti + eesti ehk eesti Murjani-+ eesti +rahwa eesti pärris eesti ma eesti . kirjavahemärk
Peäle eesti sedda eesti et eesti ta eesti ütlemata eesti pallaw eesti , kirjavahemärk on eesti temma eesti ka eesti üks eesti kuiw eesti ma eesti , kirjavahemärk kus eesti wähhe eesti wet eesti leitakse eesti ollewad eesti , kirjavahemärk agga eesti selle eesti wasto eesti paljo eesti laggedaid eesti ja eesti märatumaid eesti liwa eesti kõrbesid eesti , kirjavahemärk mis eesti õiguse eesti polest eesti liwa eesti merreks eesti nimmetawad eesti . kirjavahemärk
Seal eesti ep eesti olle eesti puud eesti egga eesti kandu kand känd s sg.part. eesti , kirjavahemärk ej eesti wõssu eesti egga eesti rohho eesti taimekest eesti ; kirjavahemärk ei eesti hallikad eesti egga eesti wee eesti sonekest eesti , kirjavahemärk kui eesti agga eesti aina eesti põlletawad eesti liwa eesti , kirjavahemärk mis eesti paljast eesti jalga eesti ei eesti kannata kannatama v pers.ind.pr.sg.3.neg. eesti , kirjavahemärk waid eesti kui eesti tulle+ eesti +kahjo eesti lõhn eesti , kirjavahemärk te+ eesti +käija eesti kinga eesti talladki eesti kokko=+ eesti +kortsotab eesti . kirjavahemärk
Päike eesti seisab eesti seal eesti innimesse eesti pea eesti lae eesti kohhal eesti ; kirjavahemärk paistab eesti lodis eesti kuiwa eesti kerge eesti liwa eesti peäle eesti , kirjavahemärk mis eesti , kirjavahemärk kui eesti tuul eesti kangeste kangesti adv eesti käib eesti , kirjavahemärk nenda+ eesti +sammoti eesti tuiskab eesti kui eesti lummi eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti +suggused eesti liwa eesti tuissud eesti on eesti jo eesti mitmed eesti tuhhandet eesti ärra+ eesti +matnud eesti , kirjavahemärk ja eesti tappawad eesti weel eesti iggal eesti aastal eesti , kirjavahemärk mis eesti Jummal eesti annab eesti , kirjavahemärk paljogi eesti te+ eesti +kaijaid eesti . kirjavahemärk
Seal eesti ei eesti woi eesti siis eesti ühhelgi eesti ellawal eesti hingel eesti kindlad eesti ello eesti assed eesti olla eesti , kirjavahemärk sest eesti et eesti sedda eesti se+ eesti +sugguses eesti kõrbes eesti ep eesti olle eesti , kirjavahemärk mis eesti ello eesti ülles eesti piddaminne eesti tarwitseb eesti . kirjavahemärk
Peäle eesti sedda eesti on eesti seal eesti paigus eesti weel eesti üks eesti assi eesti wagga eesti kardetaw eesti : kirjavahemärk se eesti on eesti se eesti tuul eesti , kirjavahemärk mis eesti Samieliks eesti kutsutakse eesti . kirjavahemärk
Temma eesti tulleb eesti ikka eesti lõuna eesti poolt eesti , kirjavahemärk ja eesti on eesti õtse eesti kui eesti keige eesti tullisem eesti tulle+ eesti +leek eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk