Vana kirjakeele korpus
Pühhapäwa Wahhe-luggemissed
Masing, Otto Willem, 1818
Lehekülg 2
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Nenda eesti kuida eesti iggal eesti maal eesti issi+ eesti +suggu eesti lomad eesti ja eesti lodussed eesti leietakse eesti ollewad eesti , kirjavahemärk nenda eesti siis eesti ka eesti innimessed eesti ommal eesti kohhal eesti teist eesti karwa eesti ja eesti teist eesti seltsi eesti sünniwad eesti . kirjavahemärk
Sedda eesti möda eesti , kirjavahemärk kuida eesti üks eesti ma eesti heidab eesti : kirjavahemärk ehk eesti põhja eesti ehk eesti lõuna eesti pole eesti , kirjavahemärk sedda eesti möda eesti temma eesti sojem eesti ehk eesti külmem eesti . kirjavahemärk
Sedda eesti üllemale eesti põhja eesti pole eesti , kirjavahemärk seda eesti surem eesti külm eesti ; kirjavahemärk sedda eesti allamale eesti lõuna eesti pole eesti , kirjavahemärk sedda eesti surem eesti pallaw eesti . kirjavahemärk
Need eesti maad eesti , kirjavahemärk mis eesti õtse eesti kõhhe eesti päwa eesti alla eesti heidawad eesti , kirjavahemärk on eesti need+ eesti +sammad eesti , kirjavahemärk kus eesti keige eesti tullisemad eesti pallawad eesti , kirjavahemärk mis eesti innimest eesti süssi eesti mustaks eesti põlletawad eesti : kirjavahemärk agga eesti ni+ eesti +suggused eesti mustad eesti innimessed eesti nimmetakse eesti Moriks eesti ehk eesti Murjaniks eesti . kirjavahemärk
Ned+ eesti +sinnatsed eesti käiwad eesti pallawa eesti pärrast eesti muist eesti hallasti eesti , kirjavahemärk egga eesti pole eesti neil eesti muud eesti katted eesti , kirjavahemärk kui eesti sedda eesti , kirjavahemärk mis eesti häbbemete eesti ümber eesti peawad eesti . kirjavahemärk
Sure+ eesti +suggu eesti innimessed eesti ja eesti nõukamad eesti , kirjavahemärk kannawad kandma v pers.ind.pr.pl.3. eesti penikessi eesti poom=+ eesti +willa eesti ehk eesti sidi eesti särkisid eesti , kirjavahemärk mis eesti põlwest eesti sadik eesti ulatawad eesti : kirjavahemärk agga eesti käe eesti warred eesti on eesti neil eesti paljad eesti , kirjavahemärk sest eesti et eesti nende eesti ümber eesti perli-+ eesti + eesti ehk eesti elme-+ eesti +kõrrad eesti , kirjavahemärk kuld-+ eesti + eesti ehk eesti hõbbe-+ eesti +sangad eesti ehk eesti wõrrud eesti , kirjavahemärk kui eesti ehtid eesti , kirjavahemärk armastawad eesti piddada eesti . kirjavahemärk
Nende eesti juuksed eesti on eesti kähharad eesti , kirjavahemärk kui eesti puudli eesti karwad eesti ; kirjavahemärk nende eesti nahk eesti nenda eesti pehme eesti wasto eesti kät eesti tunda eesti , kirjavahemärk kui eesti keige eesti pehmem eesti sammet eesti . kirjavahemärk
Hambad eesti ja eesti silma eesti munnad eesti on eesti walged eesti kui eesti lummi eesti , kirjavahemärk ja eesti kehha eesti kondikas eesti ja eesti lihhakas eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk