Vana kirjakeele korpus
Sippelgas II
Kreutzwald, Friedrich Reinhold, 1861
Lehekülg 24
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Seal eesti ei eesti olnud eesti mitte eesti tarwis eesti laulu eesti esiteks eesti Tartu eesti Laakmanni eesti käte eesti trükkida eesti läkitada eesti , kirjavahemärk wai eesti laul eesti langes eesti kui eesti elaw eesti waim eesti järsku eesti teise eesti südamesse eesti . kirjavahemärk
Kes eesti ei eesti peaks eesti mitte eesti Eesti eesti titawat eesti sulase eesti laulu eesti tundma eesti ? kirjavahemärk
Seda eesti laulukest eesti lauldakse eesti Lääne+ eesti +maal eesti ja eesti Peipse eesti rannas eesti , kirjavahemärk Alutaga eesti ja eesti Wiru+ eesti +maal eesti . kirjavahemärk
Miks+ eesti +pärast eesti ? kirjavahemärk
Ühe&-+ eesti +sugune eesti orjus eesti ja eesti töö eesti teeb eesti laulu eesti iga+ eesti +mehe eesti kohaliseks eesti . kirjavahemärk
Üks eesti laulab eesti praegu eesti , kirjavahemärk teine eesti kuuleb eesti pöösa eesti tagant eesti ja eesti mõtleb eesti : kirjavahemärk just eesti kui eesti minu eesti lugu eesti ; kirjavahemärk ja eesti teisel eesti pääwal eesti oskab eesti ta eesti nii+ eesti +sama eesti osawalt eesti kuuldud eesti sõna eesti järel eesti laulda eesti . kirjavahemärk
Kes eesti seda eesti laulu eesti algmiselt eesti oli eesti sünnitanud eesti , kirjavahemärk se eesti on eesti teadmata eesti , kirjavahemärk ja eesti selle+ eesti +pärast eesti nimetakse eesti kõik eesti nii+ eesti +sugused eesti laulud eesti , kirjavahemärk kelle eesti tegija eesti tundmata eesti jäiwad eesti : kirjavahemärk rahwa eesti lauluks eesti . kirjavahemärk
Need eesti laulud eesti on eesti üks eesti päris eesti rahwa eesti omadus eesti ja eesti näitawad eesti kohe eesti teist+ eesti +wärki eesti wormi eesti , kirjavahemärk kui eesti need eesti , kirjavahemärk mis eesti wöörast eesti keelest eesti wõetud eesti ehk eesti wööra eesti keelte eesti wormil eesti saiwad eesti tehtud eesti . kirjavahemärk
Teie eesti näete eesti ise eesti , kirjavahemärk siin eesti ei eesti ole eesti kuskil eesti sõna eesti kõlksusi eesti wärsi eesti sabas eesti , kirjavahemärk kui eesti Saksa eesti , kirjavahemärk Wene eesti ja eesti mõne eesti muu eesti rahwa eesti lauludes eesti , kirjavahemärk ehk eesti kui eesti meie eesti kiriku eesti Laulu eesti raamatus eesti , kirjavahemärk mis eesti Saksa eesti laulu eesti wärki eesti on eesti tehtud eesti . kirjavahemärk
Aga eesti siiski eesti ei eesti ole eesti Eesti eesti ja eesti Soome eesti rahwa eesti laulud eesti mitte eesti ilma eesti kunstliku eesti wiisita eesti , kirjavahemärk kuda eesti kohe eesti alamal eesti pikemalt eesti saan eesti näitama eesti . kirjavahemärk
Jgas eesti ridas eesti se eesti on eesti : kirjavahemärk igas eesti wärsis eesti hakkawad eesti kõige eesti wähemalt eesti kaks eesti sõna eesti ühe+ eesti +suguse eesti pookstawiga eesti , kirjavahemärk ja eesti on eesti neil eesti weel eesti mitmed eesti kunstlikukud eesti ise eesti kombed eesti , kirjavahemärk nõnda eesti et eesti üks eesti minu eesti sõbradest eesti Eesti eesti laulu eesti loomise eesti kombest eesti ühe eesti pika eesti õppetuse eesti Saksa eesti rahwale eesti on eesti kirjutanud eesti , kirjavahemärk kus eesti sees eesti kõik eesti Eesti eesti rahwa eesti laulikute eesti sala eesti kombed eesti awalikuks eesti tehakse eesti , kirjavahemärk nõnda eesti et eesti targemad eesti mehed eesti imeks eesti panewad eesti : kirjavahemärk kuda eesti kolitamata eesti ja eesti õppetamata eesti rahwas eesti seda eesti wõinud eesti sünnitada eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk