Vana kirjakeele korpus
Wenne Südda ja Wenne Hing
Suve Jaan (Johann Sommer), 1841
Lehekülg 24
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Nenda eesti iggalt eesti poolt eesti häbbi eesti ja eesti sure eesti kahjoga eesti taggasi eesti tõrjutud eesti ja eesti lödud eesti , kirjavahemärk kees eesti Bonapardi eesti südda eesti tiggeda eesti wihha eesti sees eesti ; kirjavahemärk ta eesti sílmis eesti põlles eesti ta eesti mele+ eesti +haigus eesti ; kirjavahemärk ta eesti tṍutas eesti wandega eesti sedda eesti häbbi eesti tullewal eesti päewal eesti wẹrrise eesti maksoga eesti taggasi eesti tassuda eesti . kirjavahemärk
Se eesti päew eesti sai eesti siis eesti tapmisega eesti lõppetud eesti , kirjavahemärk agga eesti mitte eesti kämle eesti laijust eesti maad eesti wõidetud eesti . kirjavahemärk
Õhto eesti pimmedusega eesti waikis eesti sure+ eesti +tükkide eesti mürrin eesti ja eesti püsside eesti praggin eesti , kirjavahemärk ja eesti innimesed eesti said eesti nüid eesti jä́lle eesti rahholiselt eesti hinge eesti tṍmmata eesti . kirjavahemärk
Õhto eesti läks eesti õige eesti pimmedaks eesti ; kirjavahemärk Prantsuse eesti léris eesti põllesid eesti tulle eesti lõkked eesti ja eesti hawatud eesti pẹssid eesti omma eesti háwu eesti ; kirjavahemärk hommiko eesti poolt eesti puhhus eesti kanget eesti kụ̈́lma eesti tuult eesti ja eesti saddas eesti üht+ eesti +aego eesti kanget eesti wíhma eesti . kirjavahemärk
Meie eesti léris eesti põllesid eesti ka eesti tulle eesti lṍkked eesti , kirjavahemärk hawatud eesti siddusid eesti omma eesti háwu eesti , kirjavahemärk tõised eesti wọ̃tsid eesti sélle eesti raske eesti töe eesti peäle eesti leiba eesti , kirjavahemärk agga eesti kõik eesti ollid eesti süddames eesti rahhul eesti ; kirjavahemärk sest eesti neil eesti ep eesti olnud eesti süid eesti , kirjavahemärk nemmad eesti wõitlesid eesti jo eesti omma eesti usso eesti , kirjavahemärk omma eesti Keisre eesti , kirjavahemärk omma eesti wannemate eesti ja eesti laste eesti ja eesti omma eesti maa eesti eest eesti . kirjavahemärk
Öe eesti läks eesti nenda eesti möda eesti ; kirjavahemärk uus eesti päew eesti hákkas eesti koitu eesti teggema eesti ; kirjavahemärk taewas eesti olli eesti pílwes eesti ja eesti puhhus eesti külma eesti tuult eesti ; kirjavahemärk wíhma eesti saddas eesti kangeste eesti , kirjavahemärk agga eesti sest eesti ep eesti holind eesti kegi eesti , kirjavahemärk igga+ eesti +üks eesti olli eesti wạ̈ssind eesti minnewast eesti päewast eesti ; kirjavahemärk ka eesti peäle+ eesti +hakkamise eesti polest eesti olli eesti mõllemilt eesti poolt eesti wákka eesti . kirjavahemärk
Prantsused eesti kaewsid eesti múlla eesti sees eesti kui eesti mụddilased eesti , kirjavahemärk ehhitasid eesti ommale eesti kạntsisid eesti mättastest eesti , kirjavahemärk kuhhu eesti sured+ eesti +tükkid eesti peäle eesti seäda eesti , kirjavahemärk ja eesti weddasid eesti sured+ eesti +tükkid eesti peäle eesti , kirjavahemärk ni eesti pạljo eesti et eesti hirm eesti sedda eesti ütteldes eesti , kirjavahemärk ja eesti wõis eesti neid eesti kül eesti peäle eesti tuhhande eesti ólla eesti ; kirjavahemärk ühhe eesti ni+ eesti +sugguse eesti kohha eesti peäle eesti seäti eesti agga eesti üksi eesti kaks+ eesti +sadda eesti suurt+ eesti +tǘkki eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk