Vana kirjakeele korpus
Wenne Südda ja Wenne Hing
Suve Jaan (Johann Sommer), 1841
Lehekülg 23
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Meie eesti wäggi eesti seisis eesti ühhe eesti kohhase eesti ja eesti kindla eesti kohha eesti peäl eesti wákka eesti , kirjavahemärk pallus eesti süddamest eesti Jummalat eesti omma eesti hingedele eesti armoline eesti ólla eesti ja eesti otas eesti rahholise eesti ja eesti júlge eesti süddamega eesti werre+ eesti +waenlaest eesti liggimale eesti tullema eesti . kirjavahemärk
Temma eesti tulli eesti ommas eesti kúrjuses eesti kui eesti kange eesti tuul eesti ; kirjavahemärk tolmo eesti pilwed eesti tõusid eesti temma eesti ümber eesti , kirjavahemärk seggasid eesti énnast eesti püssi+ eesti +rohho eesti suitsoga eesti ja eesti wárjasid eesti hírmu eesti innimese eesti sịlma eesti eest eesti ; kirjavahemärk sured+ eesti +tükkid eesti mürrisesid eesti , kirjavahemärk mets eesti kohhas eesti nende eesti mürrinast eesti wasto eesti ; kirjavahemärk püssi eesti praggina eesti wiis eesti tuul eesti kaugele eesti ; kirjavahemärk waenlaene eesti rõhkus eesti kõigest eesti wäest eesti ja eesti wõimust eesti meie eesti wassakse eesti poolse eesti wäe eesti peäle eesti ja eesti tahtis eesti tedda eesti eest eesti ärra+ eesti +píllata eesti ning eesti temma eesti sẹlja eesti tákka eesti ümber eesti minna eesti ja eesti temmast eesti wõimust eesti wṍtta eesti . kirjavahemärk
Agga eesti need eesti ollid eesti need+ eesti +sámmad eesti wenne+ eesti +mehhed eesti , kirjavahemärk kes eesti Smolenski eesti línna eesti al eesti temma eesti wasto eesti pannid eesti . kirjavahemärk
Nemmad eesti ei eesti lasknud eesti énnast eesti ligutada eesti , kirjavahemärk läksid eesti júlge eesti süddamega eesti temma eesti peäle eesti ja eesti píllasid eesti tedda eesti énnast eesti laijale eesti ; kirjavahemärk meie eesti sured+ eesti +tükkid eesti lṍhkusid eesti tedda eesti sáeada eesti kaupa eesti mahha eesti ja eesti hooste eesti wäggi eesti raijus eesti ja eesti súrmas eesti hịrmsaste eesti , kirjavahemärk nenda eesti et eesti se eesti koht eesti surnutest eesti ja eesti raskeste eesti hawatud eesti innimestest eesti ja eesti hoostest eesti káetud eesti olli eesti . kirjavahemärk
Bonapart eesti katsus eesti ja eesti püidis eesti weel eesti mõnnest eesti kohhast eesti läbbi eesti raijuta eesti , kirjavahemärk agga eesti meie eesti wäe eesti üllem eesti kindral eesti wụ̈rst eesti Kutúsow eesti , kirjavahemärk üks eesti seitsmekümne eesti aastane eesti mees eesti , kirjavahemärk kes eesti sõa eesti mürrina eesti sees eesti ni+ eesti +sámma eesti kartuseta eesti olli eesti , kirjavahemärk kui eesti olleks eesti ta eesti laste eesti mạ̈ngi eesti jures eesti olnud eesti , kirjavahemärk kélle eesti kehha eesti arrotumata eesti hawadega eesti káetud eesti , kirjavahemärk kélle eesti pea eesti Türgi eesti sõas eesti wiggaseks eesti ja eesti parram eesti silm eesti wạ̈lja eesti olli eesti lastud eesti , kirjavahemärk seisis eesti temma eesti ees eesti ja eesti lõi eesti temma eesti rámmud eesti taggasi eesti , kirjavahemärk nenda eesti kui eesti üks eesti kạljo eesti kesket eesti merd eesti merre eesti láenid eesti taggasi eesti löeb eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk