Vana kirjakeele korpus
Wenne Südda ja Wenne Hing
Suve Jaan (Johann Sommer), 1841
Lehekülg 22
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Porodino eesti külla eesti al eesti , kirjavahemärk kahheksakǘmmend eesti wérsta eesti siin eesti pool eesti Moskwat eesti sai eesti meie eesti wäggi eesti surema eesti wäega eesti kókko eesti . kirjavahemärk
Sía eesti jäeme eesti seisma eesti , kirjavahemärk mõtles eesti igga+ eesti +mees eesti , kirjavahemärk Porodino eesti kõrgid eesti kohti eesti nähhes eesti ; kirjavahemärk siin eesti hakkame eesti jä́lle eesti sọ̃ddima eesti , kirjavahemärk tṍmmasid eesti ommad eesti sured+ eesti +tükkid eesti kṍrge eesti kohtade eesti peäle eesti , kirjavahemärk káewsid eesti sure+ eesti +tükkide eesti ümber eesti süggawad eesti krawid eesti ja eesti wạlmistasid eesti énnast eesti nenda eesti jä́lle eesti kibbeda eesti surma eesti wasto eesti . kirjavahemärk
Õhto eesti pimmedus eesti jõudis eesti kä́tte eesti , kirjavahemärk kõik eesti olli eesti wakka eesti ja eesti waikne eesti ning eesti ei eesti ühtki eesti pụ̈́ssi eesti pauku eesti kuulda eesti . kirjavahemärk
Prantsuse eesti wäggi eesti teggi eesti ennesele eesti tulle eesti lṍkkid eesti ülles eesti ; kirjavahemärk siin eesti ja eesti seäl eesti põllesid eesti honed eesti ja eesti wesked eesti , kirjavahemärk tuul eesti puhhus eesti tullésse eesti ja eesti taewas eesti punnas eesti emalt eesti . kirjavahemärk
Sõdda eesti , kirjavahemärk jä́lle eesti sõdda eesti ! kirjavahemärk
Kas eesti wõib eesti kül eesti suremat eesti willetsust eesti ólla eesti , kirjavahemärk kui eesti sõdda eesti ! kirjavahemärk
Kahhekümne eesti nẹljandamal eesti Lõikuse eesti kuu eesti päwal eesti terretas eesti kaugelt eesti sure+ eesti +tükki eesti mụ̈rrin eesti päwa+ eesti +tõusu eesti . kirjavahemärk
Meie eesti kindral eesti Konowitsen eesti , kirjavahemärk kes eesti omma eesti wäe eesti jáoga eesti waenlaesel eesti kõige eesti liggidamal eesti olli eesti , kirjavahemärk sai eesti temmaga eesti mä́ssama eesti ; kirjavahemärk agga eesti et eesti meie eesti wäggi eesti sélle eesti kange eesti wasto eesti nõrk eesti olli eesti , kirjavahemärk tagganes eesti temma eesti targo eesti taggasi eesti ja eesti waenlaene eesti tulli eesti omma eesti sáea eesti tuhhandetega eesti kurja eesti melega eesti takka eesti järrele eesti . kirjavahemärk
Temma eesti kange eesti wäe eesti jáod eesti wẹnniwad eesti ülle+ eesti +näggemata eesti wirades eesti pitki eesti teed eesti , kirjavahemärk ning eesti láutawad eesti énnast eesti parrema eesti ja eesti pahhema eesti pole eesti teed eesti ; kirjavahemärk maa eesti põrrub eesti ja eesti kui eesti wáuks eesti ta eesti nende eesti raskuse eesti al eesti ; kirjavahemärk nende eesti pụ̈ssid eesti wahheda eesti oddadega eesti likuwad eesti kõrge eesti ja eesti nõggo eesti kohtade eesti peäl eesti kui eesti láenetaw eesti mẹrri eesti , kirjavahemärk ja eesti läiguwad eesti päwa eesti paistes eesti kui eesti ellus eesti tụlli eesti ; kirjavahemärk nende eesti wahhelt eesti tungib eesti hooste eesti wäggi eesti läbbi eesti ; kirjavahemärk sured+ eesti +tükkid eesti wetakse eesti mäggede eesti ja eesti kṍrge eesti kohtade eesti peäle eesti ja eesti kõik eesti tähhendab eesti , kirjavahemärk et eesti jä́lle eesti üks eesti suur eesti werre+ eesti +wallamine eesti étte eesti tulleb eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk