Vana kirjakeele korpus
Wenne Südda ja Wenne Hing
Suve Jaan (Johann Sommer), 1841

Johann Friedrich Sommer (23. detsember 1777 Tallinn – 18 .jaanuar 1851 Pärnu), pseudonüümiga Suve Jaan, oli vene keele õpetaja ja kirjanik. Tema koolitee sai alguse saksa ja vene kreisikoolides, kust edasi tekkis suurem huvi vene keele vastu. Oma teadmiste süvendamiseks asus ta teenima Venemaa sõjalaeval "Saratov". Pärast seda töötas ta esialgu Tallinnas vene keele õpetajana ning seejärel vene keele ja ilukirjanduse õpetajana nii Rakvere (1808–14), Viljandi (1814–15) kui ka Pärnu (1815–37) kreisikoolides. Sommeri õpilaste hulka kuulus mh ka Friedrich Robert Faehlmann.

Pärast pensionile minekut 1837. aastal alustas ta ilukirjanduslikku tegevust. Eelkõige tuntakse teda sentimentaalse rahvaraamatu arendaja ja vene ajaloo ainestiku eesti kirjandusse toojana.

Temalt on avaldatud kaks raamatut ja säilinud üks käsikiri. Esimene kahest Sommeri trükki jõudnud teosest oli "Wenne Südda ja Wenne Hing. Suwwe Jaani mällestamissed surest Wenne ja Prantsuse sõast", mis käsitleb Venemaa 1812. a isamaasõda. Raamat ülistab vene rahva võitlust, sh räägitakse ka venelastega ühisel rindel võitlevatest eestlastest. Sõjakäigu kirjeldus vaheldub raamatus jutusüžeedega, kuid eriliselt pööratakse tähelepanu Borodino lahingule. Raamat on pühendatud kindral krahv A. Benckendorffile.

Suve Jaani teised kaks teost on "Luige Laus" ja "Wälja-Öied". Esimene on samuti sõjajutustus, mida peetakse kunstiliselt õnnestunumaks. "Wälja-Öied" jäi küll trükkimata, ent suur osa sealsetest luuletustest avaldati hiljem B. Gildenmanni luuleantoloogia "Lillekesed" I köites (1852). Lisaks on täheldatud, et Suve Jaan on oma looduskirjeldustes üks varasemaid romantilise meetodi rakendajaid eesti ilukirjanduses.

Kirjandust

Eesti Entsüklopeedia 14: Eesti elulood. Toim. Ülo Kaevats. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2000, lk 495.

Lepik, Mart. Sommer, Johannes. – Eesti biograafiline leksikon. Tartu: Loodus, 1926–1929, 484; (2. tr. Saku: Eesti Akadeemiline Ajalooselts, 2000, 463).

[Vinkel, Aarne]. "Vene süda ja vene hing". Esimene eesti raamat 1812. aasta isamaasõjast. – Rahva Hääl 8.09.1962, 4.

Vinkel, Aarne. Suve Jaani koht eesti kirjanduse ajaloos. – Keel ja Kirjandus 1959, 9, 533–534.

Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu EEVA: https://utlib.ut.ee/eeva/index.php?lang=et&do=autor&aid=62

Sille Midt