Vana kirjakeele korpus
Juttustamissed Jummala rigist Ma peäl
Gildenmann, B. (tlk.), 1845
Lehekülg 219
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Ja eesti keik eesti wendade eesti koggodus eesti tootas eesti a eesti omma eesti joudo eesti möda eesti Kristusse eesti nimme eesti kulutamist eesti eddasi eesti sata eesti . kirjavahemärk
Ja eesti nenda eesti läks eesti wendade eesti koggodussest eesti aastal eesti 1733 number Jssanda eesti nimme eesti kulutajaid eesti Kröönlandi+ eesti +male eesti ; kirjavahemärk aastal eesti 1734 number Jndia+ eesti +male eesti , kirjavahemärk mis eesti pohja-+ eesti +Amerikas eesti on eesti ; kirjavahemärk aastal eesti 1754 number Jamaika eesti sare eesti , kirjavahemärk ja eesti aastal eesti 1770 number Eskimo eesti rahwa eesti male eesti . kirjavahemärk
Aastal eesti 1832 number ollid eesti jo eesti Jummala eesti sanna eesti kulutajad eesti , kirjavahemärk mitmel eesti maal eesti , kirjavahemärk liggi eesti nelli+ eesti +kümmend eesti tuhhat eesti hinge eesti Kristusse eesti nimme eesti peäle eesti ristinud eesti . kirjavahemärk
Ja eesti nüüd eesti sadeti eesti neist eesti nelja+ eesti +kümne eesti ühte eesti paika eesti kaks eesti sadda eesti ja eesti ühheksa eesti meest eesti Kristusse eesti nimme eesti kulutama eesti . kirjavahemärk
Aastal eesti 1795 number seäti eesti Londoni eesti liñnas eesti , kirjavahemärk Jnglis+ eesti +maal eesti , kirjavahemärk üks eesti suur eesti Kristusse eesti nimme eesti kulutamisse eesti selts eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti sündis eesti ühhe eesti kahheksa+ eesti +kümne eesti aastase eesti kirriko+ eesti +öppetaja eesti läbbi eesti . kirjavahemärk
Se&-+ eesti +sinnane eesti selts eesti , kirjavahemärk mis eesti Jnglis+ eesti +maalt eesti wälja+ eesti +läkkitud eesti armo+ eesti +öppetust eesti kulutama eesti , kirjavahemärk satis eesti keige+ eesti +esmalt eesti louna eesti merre eesti saredes eesti silma+ eesti +nähtawat eesti kasso eesti , kirjavahemärk isse+ eesti +ärranis eesti Dtaheiti eesti sares eesti . kirjavahemärk
Ja eesti kui eesti need eesti Jnglis+ eesti +ma eesti mehhed eesti seäl eesti ( kirjavahemärk Dtaheiti eesti sares eesti ) kirjavahemärk jo eesti kaks+ eesti +kümmend eesti aastat eesti pitka eesti mele eesti ja eesti kannatussega eesti ollid eesti öppetanud eesti , kirjavahemärk siis eesti kronis eesti Jssand eesti nende eesti tööd eesti ; kirjavahemärk sest eesti Dtaheiti eesti sare eesti kunningas eesti , kirjavahemärk Pomare eesti nimmi eesti , kirjavahemärk wöttis eesti isse eesti pühha eesti Waimo eesti wäe eesti läbbi eesti sure eesti hulga eesti allamattega eesti Ewangeliummit eesti wasto eesti . kirjavahemärk
Ja eesti kui eesti sest eesti södda eesti tousis eesti , kirjavahemärk siis eesti sai eesti Pomare eesti omma eesti waenlaste eesti peäle eesti woimust eesti ; kirjavahemärk agga eesti et eesti temma eesti risti+ eesti +innimesseks eesti olli eesti sanud eesti , kirjavahemärk sest eesti olli eesti temma eesti siis eesti omma eesti waenlaste eesti wasto eesti armolinne eesti , kirjavahemärk ja eesti ütles eesti nende eesti wasto eesti : kirjavahemärk Olleksin eesti minna eesti alles eesti paggan eesti olnud eesti , kirjavahemärk siis eesti olleksin eesti minna eesti teid eesti keiki eesti waenlase eesti wisil eesti ärra+ eesti +tapnud eesti ; kirjavahemärk agga eesti risti+ eesti +usk eesti kässib eesti mind eesti omma eesti waenlasi eesti armastada eesti ja eesti neile eesti andeks eesti anda eesti , kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti armastan eesti ma eesti teid eesti , kirjavahemärk ja eesti annan eesti teile eesti andeks eesti . kirjavahemärk
Need eesti sannad eesti ligutasid eesti keikide eesti wasto+ eesti +panniatte eesti süddant eesti nenda eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti keik eesti seäl eesti sares eesti se eesti sanna eesti Jesussest eesti Kristussest eesti sure eesti römoga eesti wasto+ eesti +wötsid eesti . kirjavahemärk
Mis+ eesti +suggust eesti wilja eesti Jummala eesti sanna eesti ses eesti udes eesti 1800 number a eesti . kirjavahemärk p eesti . kirjavahemärk Kr eesti . kirjavahemärk s eesti . kirjavahemärk koggodusses eesti kandis eesti , kirjavahemärk sedda eesti tunnistab eesti se eesti ramat eesti , kirjavahemärk mis eesti Dtaheiti eesti sare eesti kunningas eesti Jssanda eesti nimme eesti kulutaja eesti seltsi eesti nimmel eesti Londoni eesti liñna eesti , kirjavahemärk Jnglis+ eesti +male eesti kirjotas eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk