Vana kirjakeele korpus
Juttustamissed Jummala rigist Ma peäl
Gildenmann, B. (tlk.), 1845

Selle teksti kohta täiendavat infot ei ole.