Vana kirjakeele korpus
Juttustamissed Jummala rigist Ma peäl
Gildenmann, B. (tlk.), 1845
Lehekülg 214
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Agga eesti siiski eesti hoidis eesti Jssand eesti ommale eesti weel eesti paljo eesti selge eesti ja eesti puhta eesti süddamega eesti innimessi eesti , kirjavahemärk kes eesti tedda eesti pühhitsusses eesti ja eesti öigusses eesti tenisid eesti . kirjavahemärk
Jummala eesti targa eesti nou eesti järrele eesti sai eesti neist eesti Pemi+ eesti +ma eesti wendadest eesti üks eesti selts eesti Saksa+ eesti +male eesti sadetud eesti ja eesti istutud eesti , kirjavahemärk iddanes eesti ja eesti kaswis eesti seäl eesti , kirjavahemärk ja eesti sai eesti puuks eesti , kirjavahemärk kelle eesti warjo eesti al eesti jo eesti monda eesti taewa eesti allust eesti linnokest eesti pessitellenud eesti . kirjavahemärk
Se eesti sündis eesti sedda+ eesti +wisi eesti : kirjavahemärk
Üks eesti wagga eesti mees eesti , kirjavahemärk Kristian eesti Tawet eesti , kirjavahemärk Määrna&-+ eesti +maalt eesti , kirjavahemärk olli eesti Saksa+ eesti +male eesti läinud eesti , kirjavahemärk ja eesti seäl eesti Kristust eesti pühha eesti Waimo eesti läbbi eesti öiete eesti tundma eesti sanud eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti +sinnane eesti mees eesti läks eesti aastal eesti 1717 number jälle eesti Määrna+ eesti +male eesti Ewangeliummi eesti wende eesti katsma eesti , kirjavahemärk ja eesti kulutas eesti neile eesti sedda eesti andi eesti möda eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti Jummala eesti käest eesti olli eesti sanud eesti , kirjavahemärk Jssanda eesti sanna eesti . kirjavahemärk
Ja eesti et eesti neid eesti paawsti eesti usso eesti seltsist eesti paljo eesti waewati eesti , kirjavahemärk se+ eesti +pärrast eesti tahtsid eesti öiged eesti risti&-+ eesti +innimessed eesti keik eesti mahha+ eesti +jätta eesti , kirjavahemärk kui eesti nemmad eesti agga eesti öiete eesti töe eesti tunnistust eesti möda eesti ellada eesti piddid eesti sama eesti ; kirjavahemärk sest eesti Määrna+ eesti +maal eesti sunniti eesti neid eesti mitme+ eesti +suggused eesti ebba+ eesti +usso eesti wisid eesti prukima eesti , kirjavahemärk mis eesti Jummala eesti ja eesti nende eesti süddame eesti tunnistusse eesti wasto eesti ollid eesti . kirjavahemärk
Agga eesti täieste eesti kolm eesti aastat eesti läksid eesti möda eesti , kirjavahemärk enne+ eesti +go eesti nende eesti ihhaldaminne eesti töeks eesti sai eesti . kirjavahemärk
Sest eesti Nelli+ eesti +pühhi eesti teisel eesti päwal eesti , kirjavahemärk aastal eesti 1722 number , kirjavahemärk tulli eesti se+ eesti +samma eesti Kristian eesti Tawet eesti selle eesti röömsa eesti sannumiga eesti nende eesti jure eesti , kirjavahemärk et eesti neid eesti üks eesti noor eesti krahw eesti Perteldorwi eesti moisa eesti alla eesti lubbanud eesti wasto+ eesti +wötta eesti . kirjavahemärk
Kesk+ eesti +näddalil eesti pärrast eesti Nelli+ eesti +pühhit eesti pannd eesti Seelna eesti küllas eesti kaks eesti wenda eesti omma eesti naeste eesti , kirjavahemärk ja eesti laste eesti , kirjavahemärk ja eesti suggulastega eesti ennast eesti öhto eesti kello eesti kümme eesti walmis eesti , kirjavahemärk ja eesti hakkasid eesti ärra+ eesti +minnema eesti . kirjavahemärk
Kristian eesti Tawet eesti olli eesti nende eesti tee+ eesti +juhhataja eesti . kirjavahemärk
Läbbi eesti ööd eesti läksid eesti nemmad eesti körwalissi eesti teesid eesti kaudo eesti , kirjavahemärk ja eesti kui eesti nemmad eesti nelli&-+ eesti +kümmend eesti ja eesti kaks eesti wersta eesti ollid eesti ärra+ eesti +käinud eesti , kirjavahemärk puhkasid eesti nemmad eesti metsas eesti ühhe eesti hallika eesti jures eesti . kirjavahemärk
Ja eesti kui eesti nemmad eesti seält eesti ärra+ eesti +läksid eesti , kirjavahemärk said eesti nemamd eesti 8mal number Jani eesti ku eesti päwal eesti Perteldorwi eesti moisa eesti , kirjavahemärk kus eesti neile eesti Perteldorwi eesti wallitseja eesti Heiks eesti , kirjavahemärk üks eesti wagga eesti ja eesti jummala+ eesti +kartlik eesti mees eesti , kirjavahemärk üht eesti paika eesti andis eesti , kirjavahemärk kus eesti nemmad eesti ennastele eesti maiad eesti woisid eesti ehhotada eesti . kirjavahemärk
( kirjavahemärk Sest eesti se eesti krahw eesti ei eesti ellanud eesti isse eesti seäl eesti moisas eesti , kirjavahemärk waid eesti olli eesti neil eesti päiwil eesti Treesna eesti liñnas eesti rae+ eesti +herraks eesti . kirjavahemärk ) kirjavahemärk
Kristian eesti Tawet eesti löi eesti omma eesti p eesti . kirjavahemärk Kr eesti . kirjavahemärk s eesti . kirjavahemärk kirwest eesti ühhe eesti pu eesti sisse eesti nende eesti sannadega eesti : kirjavahemärk Siin eesti on eesti lind eesti asset eesti leidnud eesti , kirjavahemärk ja eesti päsoke eesti ommale eesti pessa eesti , kirjavahemärk sinno eesti altaride eesti jure eesti , kirjavahemärk wäggede eesti Jehowa eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk