Vana kirjakeele korpus
Wenne Südda ja Wenne Hing
Suve Jaan (Johann Sommer), 1841
Lehekülg 21
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Prantsuse eesti wäggi eesti läks eesti , kirjavahemärk kuida eesti öeldud eesti , kirjavahemärk omma eesti kụnningaga eesti sure eesti walloga eesti Smolenski eesti línna eesti alt eesti ärra eesti , kirjavahemärk et eesti Moskwa eesti línna eesti álla eesti tõttata eesti ; kirjavahemärk kõik eesti línnad eesti ja eesti küllad eesti , kirjavahemärk kust eesti ta eesti läbbi eesti läks eesti ehk eesti kuhhu eesti ta eesti pútus eesti , kirjavahemärk teggi eesti ta eesti tuhha eesti hụnnikuiks eesti , kirjavahemärk rísus eesti innimesed eesti pạljaks eesti ja eesti lõi eesti neid eesti mahha eesti ; kirjavahemärk nítis eesti ja eesti tállas eesti kõik eesti wịlja eesti wạ̈ljad eesti mahha eesti ja eesti rikkus eesti ja eesti káutas eesti iggapiddi eesti . kirjavahemärk
Nemmad eesti tahtsid eesti hirmo eesti läbbi eesti wõita eesti . kirjavahemärk
Mõtlematad eesti , kirjavahemärk kas eesti arwasid eesti nemmad eesti poisikesi eesti ehk eesti lápsi eesti omma eesti ees eesti ollewad eesti , kirjavahemärk kes eesti witsa eesti eest eesti kõrwale eesti põggenewad eesti ? kirjavahemärk
Mei eesti poisikesed eesti ei eesti olnud eesti ni eesti arrad eesti . kirjavahemärk
Ühhes eesti majas eesti , kirjavahemärk kus eesti ka eesti rägiti eesti , kirjavahemärk et eesti Prantsused eesti máasse eesti tulnud eesti ja eesti hirmsaste eesti risuwad eesti ja eesti tapwad eesti , kirjavahemärk kulis eesti sedda eesti üks eesti nẹlja eesti aastane eesti poisikene eesti , kirjavahemärk emma eesti jálge eesti ees eesti jạ̈rje eesti peäl eesti istudes eesti , kirjavahemärk kargas eesti hiirgawa eesti sịlmade eesti ja eesti kuma eesti nä́oga eesti ülles eesti , kirjavahemärk läks eesti issa eesti jure eesti ja eesti kụ̈ssis eesti : kirjavahemärk
Jssake eesti , kirjavahemärk kas eesti Prantsustel eesti ka eesti lápsi eesti jures eesti on eesti ? kirjavahemärk
Mis eesti sinna eesti siis eesti lastest eesti tahhad eesti ? kirjavahemärk küssis eesti issa eesti . kirjavahemärk
Ma eesti tahhan eesti neid eesti kárwopiddi eesti mahha+ eesti +tṍmmata eesti ! kirjavahemärk wastas eesti laps eesti . kirjavahemärk
Õnneto eesti waenlaene eesti , kirjavahemärk sa eesti tulled eesti ühhe eesti maa eesti sisse eesti , kirjavahemärk kus eesti jo eesti lapsed eesti emma eesti pimaga eesti mehhist eesti waimu eesti waenlaeste eesti wasto eesti omma eesti sisse eesti immewad eesti , kirjavahemärk eesti hoia eesti ommad eesti luud eesti , kirjavahemärk kọndid eesti ! kirjavahemärk
Meie eesti pissoke eesti wäggi eesti , kirjavahemärk mis eesti temmale eesti Smolenski eesti línna eesti al eesti ni eesti suurt eesti pallawat eesti teggi eesti , kirjavahemärk tõttas eesti nüid eesti Moskwásse eesti , kirjavahemärk et eesti sélle eesti tee eesti peäl eesti ühhe eesti surema eesti wäe eesti jáoga eesti ennast eesti ühhendada eesti ; kirjavahemärk agga eesti waenlaene eesti olli eesti kánnul eesti temma eesti tagga eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk