Vana kirjakeele korpus
Wenne Südda ja Wenne Hing
Suve Jaan (Johann Sommer), 1841
Lehekülg 20
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Krahw eesti Witjensteini eesti terwiseks eesti ! kirjavahemärk kes eesti kesket eesti sõa eesti mürrinat eesti ja eesti werre=+ eesti +wallamist eesti , kirjavahemärk omma eesti kạ́llist eesti ellu eesti põlgades eesti , kirjavahemärk meie eesti línna eesti ja eesti meie eesti ellu eesti on eesti hoidnud eesti ja eesti omma eesti rínnaga eesti káutawa eesti waenlaese eesti wasto eesti pánnud eesti . kirjavahemärk
Jummal eesti hoidko eesti ja eesti kaitsko eesti tedda eesti ! kirjavahemärk
Kõik eesti tõusid eesti sélle eesti peäle eesti ülles eesti , kirjavahemärk tõstsid eesti ommad eesti klaạsid eesti ja eesti ütlesid eesti nenda+ eesti +sámmoti eesti ; kirjavahemärk pị́llid eesti ja eesti passunad eesti kọ̃llisesid eesti sínna eesti wahhele eesti ja eesti tuhhanded eesti heäled eesti ulitsal eesti karrisid eesti ja eesti õiskasid eesti sedda+ eesti +sámma eesti . kirjavahemärk
Praua eesti sịlmad eesti ollid eesti ühtepuhko eesti wet eesti täis eesti , kirjavahemärk nenda eesti et eesti pissarad eesti temma eesti wina eesti klaạsi eesti langsid eesti . kirjavahemärk
Kui eesti se eesti rõmo eesti kärrin eesti mödas eesti olli eesti , kirjavahemärk tõusis eesti Witjensteini eesti praua eesti ülles eesti , kirjavahemärk tõstis eesti omma eesti klaạsi eesti , kirjavahemärk kuiwatas eesti sịlmad eesti ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk
Auustud eesti koggodus eesti ! kirjavahemärk
Minno eesti südda eesti on eesti rõmo+ eesti +tundmisest eesti , kirjavahemärk selle eesti sure eesti auu eesti ülle eesti , kirjavahemärk mis eesti teie eesti múlle eesti tete eesti , kirjavahemärk ni eesti täis eesti , kirjavahemärk et eesti minna eesti sedda eesti sõnnadega eesti ei eesti oska eesti tähhendada eesti ; kirjavahemärk minno eesti sịlma eesti pissarad eesti tụ́nnistago eesti sedda eesti teie eesti ees eesti . kirjavahemärk
Ka eesti needki eesti pissarad eesti langsid eesti temma eesti kaạsi eesti ja eesti ta eesti ütles eesti weel eesti : kirjavahemärk
Sedda eesti wina eesti joon eesti minna eesti rõõmsa eesti süddamega eesti omma eesti mehhe eesti ja eesti issi+ eesti +ennese eesti nimmel eesti teie eesti terwiseks eesti . kirjavahemärk
Home eesti sadan eesti minna eesti temmale eesti kúlleriga eesti kirja eesti ja eesti ánnan eesti temmale eesti sest eesti surest eesti auu+ eesti +tännust eesti ja eesti rõmust eesti , kirjavahemärk mis eesti teie eesti minnule eesti ollete eesti teinud eesti , kirjavahemärk teädust eesti , kirjavahemärk et eesti ka eesti temma eesti sõa eesti múrrina eesti sees eesti énnast eesti rõmustab eesti ; kirjavahemärk sedda eesti ütteldes eesti nụ́ttis eesti ta eesti rõmo eesti pärrast eesti ja eesti jõi eesti . kirjavahemärk
Kõik eesti tännasid eesti tedda eesti sélle eesti eest eesti ja eesti ollid eesti rõõmsad eesti . kirjavahemärk
Peäle eesti söma eesti hakkasid eesti tantso eesti mạ̈ngid eesti hüidma eesti ja eesti wast eesti peäle eesti kesk eesti öed eesti lahkusid eesti wõerad eesti , kirjavahemärk kui eesti énne eesti weel eesti prauale eesti pạljo eesti õnne eesti ja eesti ọ̃́nnistust eesti selle eesti maja eesti sees eesti , kirjavahemärk ollid eesti sowinud eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk