Vana kirjakeele korpus
Jutlus 33 (5.9.1606)
Müller, Georg, 1606
Lehekülg 2
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
6 number . kirjavahemärk Paßio ladina et ladina Mors ladina acerbißima ladina filÿ ladina Dei ladina . kirjavahemärk quæ ladina oñium ladina maximê ladina illustre ladina Testimonium ladina est ladina Horrendæ ladina iræ ladina Dei ladina aduers2 ladina peccatum ladina , kirjavahemärk ladina nulla ladina ratione ladina alia ladina placari ladina potuit ladina . kirjavahemärk
7 number . kirjavahemärk Aduentus ladina Filÿ ladina Dei ladina ad ladina iudicium ladina singulis ladina horis ladina expectandum ladina . kirjavahemärk
8 number . kirjavahemärk Æterna ladina damnatio ladina oñib2 ladina , kirjavahemärk non ladina in ladina hac ladina Vita ladina ad ladina Deum ladina Conuersis ladina , kirjavahemärk proposita ladina . kirjavahemärk
Luc ladina : kirjavahemärk 13 number . kirjavahemärk
Nisi ladina poenitentiã ladina egeritis ladina , kirjavahemärk omnes ladina similiter ladina peribitis ladina . kirjavahemärk
Nuhn saksa wollen saksa wir saksa in saksa G saksa : kirjavahemärk Namen saksa forth saksa schreÿten saksa , kirjavahemärk et ladina den saksa 130 number . kirjavahemärk Psalm saksa fur saksa Vns saksa nehmen saksa , kirjavahemärk Vnd saksa hören saksa , kirjavahemärk wz saksa Dauid saksa vns saksa alle saksa mit saksa einander saksa leret saksa . kirjavahemärk
In saksa diesem saksa kaunÿ kaunis adj sg.gen. eesti ninck ning konj eesti röÿmsa rõõmus adj sg.gen. eesti Laulo laul s sg.gen. eesti sid sees adp lüh. eesti : kirjavahemärk ruffet saksa der saksa Liebe saksa Dauid saksa Iumala jumal s sg.gen. eesti pohle poole adp eesti , kirjavahemärk tæma tema pron sg.gen. eesti suhre suur adj sg.gen. eesti Pattu patt s sg.gen. eesti heddast häda s sg.el. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti sest see pron sg.el. eesti Pörgku põrgu s sg.gen. eesti wallust valu s sg.el. eesti ; kirjavahemärk Tuñistab tunnistama v pers.ind.pr.sg.3. eesti kz ka modadv lüh. eesti iulkesti julgesti adv eesti , kirjavahemärk dz saksa er saksa ein saksa große saksa Sünder saksa seÿ saksa , kirjavahemärk nĩck ning konj eesti eb ei modadv eesti woÿ võima v pers.ind.pr.neg. eesti mitte mitte modadv eesti Iumala jumal s sg.gen. eesti Silmade silm s pl.gen. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti kangke kange adj sg.gen. eesti Kochto kohus s sg.gen. eesti eddes ees adp eesti seista seisma v inf. eesti , kirjavahemärk muito muidu vaid konj eesti tæma tema pron sg.nom. eesti peab pidama v pers.ind.pr.sg.3. eesti v̈x+ üks pron sg.nom. eesti +peines -päinis modadv eesti | ükspäinis üksnes modadv Iumala jumal s sg.gen. eesti Armust arm -u s sg.el. eesti ellama elama v sup. eesti . kirjavahemärk
Palwub paluma v pers.ind.pr.sg.3. eesti se see pron sg.nom.gen. eesti pæle peale adp eesti Süddamest süda s sg.el. eesti , kirjavahemärk et et konj eesti Iumall jumal s sg.nom. eesti tæmalle tema pron sg.all. eesti nedt need pron pl.nom. eesti suhret suur adj pl.nom. eesti ninck ning konj eesti hirmsat hirmus adj pl.nom. eesti Pattut patt s pl.nom. eesti tahax tahtma v pers.knd.pr.sg.3. eesti andex andeks afadv eesti anda andma v inf. eesti | andeks andma afadv+v . kirjavahemärk
Derowegen saksa wolle saksa er saksa des saksa Herrn saksa Von saksa einer saksa Morgen saksa wache saksa biß saksa zur saksa andern saksa harren saksa , kirjavahemärk Vnd saksa auff saksa sein saksa Wort saksa hoffen saksa . kirjavahemärk
Vermanet saksa auch saksa Israel saksa , kirjavahemärk dz saksa ist saksa die saksa gantze saksa Christliche saksa Kirche saksa , kirjavahemärk Vnd saksa alle saksa derselbigen saksa lebendige saksa Gliedmaßen saksa , kirjavahemärk dz saksa sie saksa seinem saksa Exempel saksa nach saksa auch saksa auff saksa den saksa Herrn saksa hoffen saksa sollen saksa ; kirjavahemärk Denn saksa beÿ saksa ihm saksa seÿ saksa Gnade saksa Vnd saksa Viel saksa viel saksa Erra+ ära adv eesti +pæstmene päästmine s sg.nom. eesti | ärapäästmine s . kirjavahemärk
Vnd saksa er saksa werde saksa Israel saksa , kirjavahemärk dz saksa ist saksa , kirjavahemärk alle saksa Christ saksa Gleubige saksa , kirjavahemärk erlösen saksa aus saksa allen saksa seinen saksa Sündẽ saksa . kirjavahemärk
Ninck ning konj eesti oppeb õppema õpetama v pers.ind.pr.sg.3. eesti meidt meie pron pl.part. eesti se see pron sg.nom. eesti hæsti hästi adv eesti kiuwsatuth kiusama v tud. eesti Pro prohvet s lüh. eesti : kirjavahemärk Dauid Taavet s_nimi sg.nom. eesti . kirjavahemärk se+ see pron sg.nom.gen. eesti +sinatze sinane pron sg.gen. eesti | seesinane pron löhikeße lühikene adj sg.gen. eesti ninck ning konj eesti tröstliko trööstlik lohutav adj sg.gen. eesti Laulo laul s sg.gen. eesti sid sees adp lüh. eesti : kirjavahemärk se see pron sg.nom.gen. eesti kombe komme s sg.nom.gen. eesti , kirjavahemärk Kuÿ kui konj eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti Süddameliko südamlik adj sg.gen. eesti röÿmu rõõm s sg.gen. eesti kz kaas -ga adp lüh. eesti , kirjavahemärk Iumala jumal s sg.gen. eesti Silmade silm s pl.gen. eesti eddes ees adp eesti woÿme võima v pers.ind.pr.pl.1. eesti seista seisma v inf. eesti , kirjavahemärk Kuÿ kui proadv eesti tao tao taval adv eesti | kuitao kuidas adv meÿe meie pron pl.nom. eesti sest see pron sg.el. eesti Pattust patt s sg.el. eesti \wabba/ vaba adj sg.nom. eesti \,/ kirjavahemärk \Vnd/ saksa \dagegen/ saksa se see pron sg.nom. eesti Igkewe{ße}\ne/ igavene adj sg.nom. eesti Eikeduße õigus s sg.gen. eesti , kirjavahemärk piddame pidama v pers.ind.pr.pl.1. eesti sama saama v sup. eesti , kirjavahemärk die saksa fur saksa Gott saksa gilt saksa . kirjavahemärk
Kuÿ kui konj eesti meÿe meie pron pl.nom. eesti sest see pron sg.el. eesti Iumala jumal s sg.gen. eesti wihast viha s sg.el. eesti , kirjavahemärk Iumala jumal s sg.gen. eesti Armu arm -u s sg.gen. eesti iure juurde adp eesti , kirjavahemärk sest see pron sg.el. eesti Igkeweße igavene adj sg.gen. eesti Netußest needus s sg.el. eesti , kirjavahemärk se see pron sg.nom.gen. eesti Iumala jumal s sg.gen. eesti Önne õnn s sg.gen. eesti , kirjavahemärk sest see pron sg.el. eesti Waimoliko vaimulik adj sg.gen. eesti Pörgku põrgu s sg.gen. eesti ninck ning konj eesti hirmsa hirmus adj sg.gen. eesti keuwsist köis s sg.el. eesti , kirjavahemärk ninck ning konj eesti kinni kinni adv eesti keutmeßest köitmine s sg.el. eesti | kinniköitmine s , kirjavahemärk se see pron sg.nom.gen. eesti Taÿwa taevas s sg.gen. eesti Wabbaduße vabadus s sg.gen. eesti sisse sisse adp eesti , kirjavahemärk Sest see pron sg.el. eesti Surmast surm s sg.el. eesti sen see pron sg.gen. eesti Ello elu s sg.gen. eesti siße sisse adp eesti , kirjavahemärk sest see pron sg.el. eesti Kurbtußest kurbus s sg.el. eesti se see pron sg.nom.gen. eesti igkeweße igavene adj sg.gen. eesti röÿmu rõõm s sg.gen. eesti , kirjavahemärk sest see pron sg.el. eesti Pörgku+ põrgu s sg.gen. eesti +hauwast haud s sg.el. eesti | põrguhaud s sen see pron sg.gen. eesti Taÿwa taevas s sg.gen. eesti sisse sisse adp eesti , kirjavahemärk sest see pron sg.el. eesti Igkeweße igavene adj sg.gen. eesti huckudußest hukutus hukatus s sg.el. eesti , kirjavahemärk se see pron sg.nom.gen. eesti Igkeweße igavene adj sg.gen. eesti Önne õnn s sg.gen. eesti {siße} eesti ninck ning konj eesti Ello elu s sg.gen. eesti siße sisse adp eesti piddame pidama v pers.ind.pr.pl.1. eesti tullema tulema v sup. eesti . kirjavahemärk