Vana kirjakeele korpus
Leyen Spiegel, I osa
Stahl, Heinrich, 1641
Lehekülg 198
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
Se see pron sg.nom.gen. eesti kalla+ kala s sg.nom.gen. eesti +pahti paat s sg.gen. eesti | kalapaat s pehle peale adp eesti tulli tulema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti üx üks art sg.nom. eesti kurri kuri adj sg.nom. eesti ilm ilm s sg.nom. eesti / kirjavahemärk kus kus kui proadv eesti Christus Kristus s_nimi sg.nom. eesti magkas magama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti : kirjavahemärk Se see art sg.nom.gen. eesti Kircko kirik s sg.gen. eesti sees sees adp eesti messap mässama v pers.ind.pr.sg.3. eesti se see art sg.nom. eesti kurrat kurat s sg.nom. eesti keicke kõige adv eesti ennambast enamasti rohkem adv eesti / kirjavahemärk kus kus kui proadv eesti needt need art pl.nom. eesti aßjat asi s pl.nom. eesti ninda nõnda proadv eesti nöitawat näitama v pers.ind.pr.pl.3. eesti / kirjavahemärk kudt kui nagu konj eesti ollex olema v pers.knd.pr.sg.3. eesti Jummal jumal s sg.nom. eesti Ex viide . kirjavahemärk 1 number . kirjavahemärk 10 number . kirjavahemärk seqq viide . kirjavahemärk temma tema pron sg.gen. eesti perrale pärale maha afadv eesti jetnut jätma v nud. eesti | pärale jätma maha jätma afadv+v / kirjavahemärk kudt kui nagu konj eesti neist need art pl.el. eesti Jsraelitist israeliit iisraellane s sg.el. eesti Egypti Egiptus s_nimi sg.gen. eesti mahs maa s sg.in. eesti | Egiptimaa Egiptus s / kirjavahemärk Papp9 viide in viide Epit viide . kirjavahemärk hist viide . kirjavahemärk eccl viide . kirjavahemärk pag viide . kirjavahemärk m viide . kirjavahemärk 141 number . kirjavahemärk ninck ning konj eesti sest see art sg.el. eesti essimessest esimene num sg.el. eesti Kirckust kirik s sg.el. eesti uhe uus adj sg.gen. eesti Testamenti testament s sg.gen. eesti | uus testament s ajal aeg s sg.ad. eesti nende need art pl.gen. eesti Röhmiskide röömisk rooma adj pl.gen. eesti Tyrannide türann s pl.gen. eesti alla alla all adp eesti nehha nägema v inf. eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti . kirjavahemärk Vber saksa das saksa fisscher saksa Both saksa erhub saksa sich saksa ein saksa gros saksa vngestüm saksa / kirjavahemärk als saksa Christus saksa schlieff saksa : kirjavahemärk Jn saksa der saksa Kirchen saksa wütet saksa der saksa Teuffel saksa am saksa meisten saksa / kirjavahemärk wen saksa es saksa sich saksa ansehen saksa lesset saksa / kirjavahemärk als saksa hette saksa GOtt saksa sie saksa verlassen saksa / kirjavahemärk wie saksa an saksa den saksa Jsraelitern saksa in saksa Egypten saksa / kirjavahemärk vnd saksa an saksa der saksa ersten saksa Kirchen saksa Newen saksa Testamentes saksa vnter saksa den saksa Römischen saksa Tyrannen saksa zu saksa ersehen saksa ist saksa . kirjavahemärk
Se see pron sg.nom. eesti kalla kala s sg.nom.gen. eesti paht paat s sg.nom. eesti | kalapaat s sahp saama v pers.ind.pr.sg.3. eesti keickest kõik pron sg.el. eesti heddast häda s sg.el. eesti erra+ ära afadv eesti +pehstetut päästma v tud. eesti | ära päästma afadv+v / kirjavahemärk kus kus kui proadv eesti Christus Kristus s_nimi sg.nom. eesti se see art sg.gen. eesti Tuhle tuul s sg.gen. eesti ninck ning konj eesti Merre meri s sg.gen. eesti efferdap ähvardama v pers.ind.pr.sg.3. eesti : kirjavahemärk Kus kus kui proadv eesti Christus Kristus s_nimi sg.nom. eesti weel veel modadv eesti tenna+ täna atr eesti +pehw päev s sg.nom. eesti | tänapäev täna adv neile need art pl.all. eesti Kircko kirik s sg.gen. eesti wainlaselle vaenlane s sg.all. eesti öhe üks art sg.gen. eesti ringa rõngas s sg.gen. eesti 2 number . kirjavahemärk Reg viide . kirjavahemärk 19 number . kirjavahemärk 28 number . kirjavahemärk nende nemad pron pl.gen. eesti nennade nina s pl.gen. eesti sisse sisse adp eesti / kirjavahemärk ninck ning konj eesti öhe üks art sg.gen. eesti suh+ suu s sg.nom.gen. eesti +tücki tükk s sg.gen. eesti | suutükk suurauad s nende nemad pron pl.gen. eesti suh suu s sg.gen. eesti sisse sisse adp eesti pannep panema v pers.ind.pr.sg.3. eesti / kirjavahemärk ninck ning konj eesti nemmat nemad pron pl.nom. eesti omma oma pron sg.gen. eesti wegkiwa vägev adj sg.gen. eesti kehje käsi s sg.gen. eesti kahs kaas -ga adp eesti maha maha afadv eesti lückap lükkama v pers.ind.pr.sg.3. eesti | maha lükkama afadv+v / kirjavahemärk sihs siis proadv eesti peawat pidama ipf. pidi- v pers.ind.pr.pl.3. eesti nemmat nemad pron pl.nom. eesti temmal tema pron sg.ad. eesti woimusse võimus võit s sg.gen. eesti andma andma v sup. eesti / kirjavahemärk ninck ning konj eesti se see art sg.nom.gen. eesti Kircko kirik s sg.gen. eesti rahwul rahu s sg.ad. eesti jetma jätma v sup. eesti | rahule jätma n+v / kirjavahemärk kudt kui nagu konj eesti Pharaonil vaarao s sg.ad. eesti / kirjavahemärk Sennacherebbil Sanherib s_nimi sg.ad. eesti / kirjavahemärk ninck ning konj eesti Julianussel Julianus s_nimi sg.ad. eesti Ex viide . kirjavahemärk 14 number . kirjavahemärk 24 number . kirjavahemärk seqq viide . kirjavahemärk sündinut sündima juhtuma v nud. eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti . kirjavahemärk Das saksa Fisscher saksa Both saksa wird saksa auß saksa aller saksa gefahr saksa errettet saksa / kirjavahemärk als saksa Christus saksa den saksa Wind saksa vnd saksa das saksa Meer saksa bedrawet saksa : kirjavahemärk Wann saksa Christus saksa noch saksa heut saksa zu saksa Tage saksa den saksa Kirchen saksa / kirjavahemärk Feinden saksa einen saksa Ring saksa in saksa die saksa Nase saksa / kirjavahemärk vnd saksa ein saksa Gebiß saksa in saksa jhr saksa Maul saksa leget saksa / kirjavahemärk vnd saksa sie saksa mit saksa seiner saksa gewaltigen saksa Hand saksa stürtzet saksa / kirjavahemärk so saksa müssen saksa sie saksa jhm saksa gewonnen saksa geben saksa / kirjavahemärk vnd saksa die saksa Kirche saksa zu saksa Frieden saksa lassen saksa / kirjavahemärk wie saksa dem saksa Pharao saksa Sennacherib saksa / kirjavahemärk vnd saksa Juliano saksa dem saksa abtrünnigen saksa widerfahren saksa . kirjavahemärk
Se see pron sg.nom. eesti kalla kala s sg.nom.gen. eesti paht paat s sg.nom. eesti | kalapaat s tulli tulema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti wihmselt viimselt viimaks adv eesti mahle maa s sg.all. eesti : kirjavahemärk 2 number . kirjavahemärk Reg viide . kirjavahemärk 19 number . kirjavahemärk 35 number . kirjavahemärk seqq viide . kirjavahemärk Christus Kristus s_nimi sg.nom. eesti sahp saama v pers.ind.pr.sg.3. eesti ommat oma pron pl.nom. eesti Risti rist s sg.gen. eesti Jnnimesset inimene s pl.nom. eesti | ristiinimene s sahtma saatma v sup. eesti sest see pron sg.el. eesti sinnasest sinane pron sg.el. eesti | seesinane pron hedda häda s sg.nom.gen. eesti orgkust org s sg.el. eesti | hädaorg s / kirjavahemärk Sozom viide . kirjavahemärk histor viide . kirjavahemärk ecclesiast viide . kirjavahemärk 1 number . kirjavahemärk 6 number . kirjavahemärk cap viide . kirjavahemärk 2 number . kirjavahemärk ninck ning konj eesti hennesse enese pron sg.gen. eesti jure juurde adp eesti wotma võtma v sup. eesti omma oma pron sg.gen. eesti röhmo rõõm s sg.gen. eesti tubba tuba s sg.gen. eesti sisse sisse adp eesti : kirjavahemärk Joh viide . kirjavahemärk 17 number . kirjavahemärk 24 number . kirjavahemärk Jssa isa s sg.nom. eesti / kirjavahemärk minna mina pron sg.nom. eesti tahan tahtma v pers.ind.pr.sg.1. eesti / kirjavahemärk eth et konj eesti / kirjavahemärk kussa kus proadv eesti minna mina pron sg.nom. eesti ollen olema v pers.ind.pr.sg.1. eesti / kirjavahemärk kahs ka modadv eesti needt need pron pl.nom. eesti münno mina pron sg.gen. eesti jures juures adp eesti ommat olema v pers.ind.pr.pl.3. eesti / kirjavahemärk kumbat kumb kes pron pl.nom. eesti sinna sina pron sg.nom. eesti münnul mina pron sg.ad. eesti andnut andma v nud. eesti ollet olema v pers.ind.pr.sg.2. eesti / kirjavahemärk eth et konj eesti nemmat nemad pron pl.nom. eesti münno mina pron sg.gen. eesti auwo au s sg.gen. eesti negkewat nägema v pers.ind.pr.pl.3. eesti / kirjavahemärk kumba kumb mis pron sg.gen. eesti sinna sina pron sg.nom. eesti münnul mina pron sg.ad. eesti andnut andma v nud. eesti ollet olema v pers.ind.pr.sg.2. eesti . kirjavahemärk Das saksa Fisscher saksa Both saksa kam saksa entlich saksa zu saksa Lande saksa : kirjavahemärk Christus saksa wird saksa seine saksa Christen saksa führen saksa auß saksa diesem saksa Jammerthal saksa / kirjavahemärk vnd saksa zu saksa sich saksa nemmen saksa in saksa seinen saksa frewden saksa Saal saksa : kirjavahemärk Vater saksa / kirjavahemärk ich saksa wil saksa / kirjavahemärk das saksa / kirjavahemärk wor saksa ich saksa bin saksa / kirjavahemärk auch saksa die saksa bey saksa mir saksa sein saksa / kirjavahemärk die saksa du saksa mir saksa gegeben saksa hast saksa / kirjavahemärk das saksa sie saksa meine saksa Herrligkeit saksa sehen saksa / kirjavahemärk die saksa du saksa mir saksa gegeben saksa hast saksa . kirjavahemärk
Sem+ see pron sg.gen. eesti +perrast pärast adp eesti | sellepärast proadv astkem astuma v pers.imp.pr.pl.1. eesti nende need art pl.gen. eesti Jüngride jünger s pl.gen. eesti kahs kaas -ga adp eesti se see art sg.nom.gen. eesti Risti rist s sg.gen. eesti kogkodusse kogudus s sg.gen. eesti | ristikogudus s Laiwa laev s sg.gen. eesti sisse sisse adp eesti / kirjavahemärk üttelkem ütlema v pers.imp.pr.pl.1. eesti Davida Taavet s_nimi sg.gen. eesti kahs kaas -ga adp eesti / kirjavahemärk Ps viide . kirjavahemärk 26 number . kirjavahemärk 7 number . kirjavahemärk 8 number . kirjavahemärk 9 number . kirjavahemärk minna mina pron sg.nom. eesti piddan pidama ipf. pidasi- v pers.ind.pr.sg.1. eesti hend enese pron sg.part. eesti / kirjavahemärk Jssand issand s sg.nom. eesti / kirjavahemärk sünno sina pron sg.gen. eesti Altari altar s sg.gen. eesti pohle poole adp eesti / kirjavahemärk kussa kus proadv eesti kuhluxe kuulma v ips.ind.pr. eesti se see pron sg.nom. eesti hehl hääl s sg.nom. eesti sest see art sg.el. eesti tennust tänu s sg.el. eesti / kirjavahemärk ninck ning konj eesti kussa kus proadv eesti ütteltaxe ütlema v ips.ind.pr. eesti keick kõik pron sg.nom. eesti sünno sina pron sg.gen. eesti immet ime s pl.nom. eesti . kirjavahemärk Derowegen saksa lasset saksa vns saksa mit saksa den saksa Jüngern saksa in saksa das saksa Schiff saksa der saksa Kirchen saksa treten saksa / kirjavahemärk lasset saksa vns saksa sagen saksa / kirjavahemärk mit saksa David saksa / kirjavahemärk Jch saksa halte saksa mich saksa / kirjavahemärk HERR saksa / kirjavahemärk zu saksa deinem saksa Altar saksa / kirjavahemärk da saksa man saksa höret saksa die saksa Stim saksa des saksa danckens saksa / kirjavahemärk vnd saksa da saksa man saksa prediget saksa alle saksa deine saksa Wunder saksa . kirjavahemärk
Jssand issand s sg.nom. eesti / kirjavahemärk minna mina pron sg.nom. eesti armastan armastama v pers.ind.pr.sg.1. eesti sünno sina pron sg.gen. eesti kodda koda s sg.gen. eesti asseme ase koht, paik s sg.gen. eesti / kirjavahemärk ninck ning konj eesti se see pron sg.nom.gen. eesti paigka paik s sg.gen. eesti / kirjavahemärk kussa kus proadv eesti sünno sina pron sg.gen. eesti auw au s sg.nom. eesti ellap elama v pers.ind.pr.sg.3. eesti / kirjavahemärk üttelkem ütlema v pers.imp.pr.pl.1. eesti nende need art pl.gen. eesti Apostlide apostel s pl.gen. eesti kahs kaas -ga adp eesti / kirjavahemärk Jssand issand s sg.nom. eesti / kirjavahemärk Joh viide . kirjavahemärk 6 number . kirjavahemärk 68 number . kirjavahemärk ko kuhu atr eesti pohle poole adv eesti | kuhupoole proadv peame pidama ipf. pidi- v pers.ind.pr.pl.1. eesti meije meie pron pl.nom. eesti minnema minema v sup. eesti / kirjavahemärk sünnul sina pron sg.ad. eesti ommat olema v pers.ind.pr.pl.3. eesti Sannat sõna s pl.nom. eesti sest see pron sg.el. eesti igkawessest igavene adj sg.el. eesti ellust elu s sg.el. eesti / kirjavahemärk Joh viide . kirjavahemärk 14 number . kirjavahemärk 6 number . kirjavahemärk Ja jaa int eesti sinna sina pron sg.nom. eesti ollet olema v pers.ind.pr.sg.2. eesti issi ise pron sg.nom. eesti se see pron sg.nom. eesti te tee s sg.nom. eesti / kirjavahemärk se see pron sg.nom. eesti tödde tõde s sg.nom. eesti / kirjavahemärk ninck ning konj eesti se see pron sg.nom. eesti ello elu s sg.nom. eesti / kirjavahemärk keddakit keegi pron sg.nom.part. eesti tullep tulema v pers.ind.pr.sg.3. eesti se see art sg.nom.gen. eesti Jssa isa s sg.gen. eesti jure juurde adp eesti / kirjavahemärk kudt kui konj eesti lebbi läbi adp eesti sünd sina pron sg.part. eesti . kirjavahemärk HErr saksa / kirjavahemärk ich saksa habe saksa lieb saksa die saksa Stete saksa deines saksa Hauses saksa / kirjavahemärk vnd saksa den saksa Orth saksa / kirjavahemärk da saksa deine saksa Ehre saksa wohnet saksa / kirjavahemärk lasset saksa vns saksa sagen saksa mit saksa den saksa Aposteln saksa / kirjavahemärk HErr saksa / kirjavahemärk wohin saksa sollen saksa wir saksa gehen saksa ? kirjavahemärk Du saksa hast saksa Wort saksa des saksa Ewigen saksa Lebens saksa / kirjavahemärk Ja saksa du saksa bist saksa selber saksa der saksa Weg saksa / kirjavahemärk die saksa Warheit saksa / kirjavahemärk vnd saksa das saksa Leben saksa / kirjavahemärk Niemand saksa kombt saksa zum saksa Vater saksa / kirjavahemärk dann saksa durch saksa dich saksa . kirjavahemärk
II number . kirjavahemärk Christusse Kristus s_nimi sg.gen. eesti Jüngrit jünger s pl.nom. eesti peawat pidama ipf. pidi- v pers.ind.pr.pl.3. eesti Risti rist häda s sg.gen.part. eesti kannatama kannatama v sup. eesti . kirjavahemärk II saksa . kirjavahemärk Christi saksa Jünger saksa müssen saksa Creutz saksa leiden saksa . kirjavahemärk
Kus kus kui proadv eesti needt need pron pl.nom. eesti Jüngrit jünger s pl.nom. eesti Christusse Kristus s_nimi sg.gen. eesti jerrel järel adp eesti keisit käima v pers.ind.ipf.pl.3. eesti pahti paat s sg.gen. eesti sisse sisse adp eesti / kirjavahemärk tous tõusma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti üx üks art sg.nom. eesti suhr suur adj sg.nom. eesti kurri kuri adj sg.nom. eesti ilm ilm s sg.nom. eesti Merre meri s sg.gen. eesti pehl peal adp eesti / kirjavahemärk eth et konj eesti kahs ka modadv eesti se see pron sg.nom. eesti laiwakenne laevakene s sg.nom. eesti lainede laine s pl.gen. eesti kahs kaas -ga adp eesti kattetut katma v tud. eesti sai saama v pers.ind.ipf.sg.3. eesti / kirjavahemärk ninck ning konj eesti needt need pron pl.nom. eesti Jüngrit jünger s pl.nom. eesti ütlit ütlema v pers.ind.ipf.pl.3. eesti / kirjavahemärk Meije meie pron pl.nom. eesti lehme minema v pers.ind.pr.pl.1. eesti | hukka minema afadv+v hucka hukka afadv eesti . kirjavahemärk Als saksa die saksa Jünger saksa Christo saksa ins saksa Schiff saksa folgeten saksa / kirjavahemärk erhub saksa sich saksa ein saksa vngestüm saksa im saksa Meer saksa / kirjavahemärk das saksa auch saksa das saksa Schifflein saksa mit saksa Wellen saksa bedecket saksa ward saksa / kirjavahemärk vnd saksa die saksa Jünger saksa sagten saksa / kirjavahemärk Wir saksa verderben saksa . kirjavahemärk
Needt need pron pl.nom. eesti Jüngrit jünger s pl.nom. eesti lascksit laskma v pers.ind.ipf.pl.3. eesti hennessel enese pron sg.ad. eesti tutta tuttama tundma v inf. eesti / kirjavahemärk nemmat nemad pron pl.nom. eesti tachtsit tahtma v pers.ind.ipf.pl.3. eesti lebbi läbi adp eesti Christum Kristus s_nimi sg.nom.gen. eesti Marc viide . kirjavahemärk 10 number . kirjavahemärk 37 number . kirjavahemärk suhrex suur adj sg.tr. eesti Jssandax isand s sg.tr. eesti sahma saama v sup. eesti / kirjavahemärk ninck ning konj eesti üx üks pron sg.nom. eesti temma tema pron sg.gen. eesti parrambal parem adj sg.ad.cmp. eesti / kirjavahemärk töine teine pron sg.nom. eesti temma tema pron sg.gen. eesti pahhambal paha adj sg.ad.cmp. eesti kehjel käsi s sg.ad. eesti istma istuma v sup. eesti : kirjavahemärk Marc viide . kirjavahemärk 8 number . kirjavahemärk 34 number . kirjavahemärk Agkas aga konj eesti Christus Kristus s_nimi sg.nom. eesti on olema v pers.ind.pr.sg.3. eesti neile nemad pron pl.all. eesti sagkedaste sagedasti adv eesti kuhlutanut kuulutama v nud. eesti / kirjavahemärk eth et konj eesti se see pron sg.nom. eesti mitte mitte modadv eesti ninda nõnda proadv eesti woinut võima v nud. eesti olla olema v inf. eesti / kirjavahemärk tachtsit tahtma v pers.ind.ipf.pl.3. eesti nemmat nemad pron pl.nom. eesti temma tema pron sg.gen. eesti jerrele järele järel adp eesti keima käima v sup. eesti / kirjavahemärk sihs siis proadv eesti peasit pidama ipf. pidi- v pers.ind.ipf.pl.3. eesti nemmat nemad pron pl.nom. eesti issi ise pron sg.nom. eesti hend enese pron sg.part. eesti | iseenese pron erra+ ära afadv eesti +salgkma salgama v sup. eesti | ära salgama maha salgama, lahti ütlema afadv+v / kirjavahemärk omma oma pron sg.gen. eesti Risti rist s sg.gen. eesti hendesse enese pron sg.gen. eesti pehle peale adp eesti wotma võtma v sup. eesti / kirjavahemärk ninck ning konj eesti temma tema pron sg.gen. eesti jerrel järel adp eesti keima käima v sup. eesti / kirjavahemärk temma tema pron sg.nom. eesti Luc viide . kirjavahemärk 22 number . kirjavahemärk 29 number . kirjavahemärk tachtis tahtma v pers.ind.ipf.sg.3. eesti neile nemad pron pl.all. eesti omma oma pron sg.gen. eesti rickusse rikkus riik s sg.gen. eesti andma andma v sup. eesti / kirjavahemärk kudt kui nagu konj eesti temma tema pron sg.gen. eesti Jssa isa s sg.nom. eesti temmal tema pron sg.ad. eesti sedda see pron sg.part. eesti andnut andma v nud. eesti olli olema v pers.ind.ipf.sg.3. eesti . kirjavahemärk Es saksa liessen saksa jhnen saksa die saksa Jünger saksa bedüncken saksa / kirjavahemärk sie saksa wolten saksa durch saksa Christum saksa grosse saksa HErren saksa werden saksa / kirjavahemärk vnd saksa der saksa Eine saksa zu saksa seiner saksa Recten saksa / kirjavahemärk der saksa Ander saksa zu saksa seiner saksa Lincken saksa sitzen saksa : kirjavahemärk Aber saksa Christus saksa hat saksa jhnen saksa offt saksa zuvor saksa verkündiget saksa / kirjavahemärk das saksa es saksa nicht saksa seyn saksa könte saksa / kirjavahemärk wolten saksa sie saksa jhm saksa folgen saksa / kirjavahemärk so saksa müsten saksa sie saksa sich saksa selbs saksa verleugnen saksa / kirjavahemärk jhr saksa Creutz saksa auff saksa sich saksa nemmen saksa / kirjavahemärk vnd saksa jhm saksa nachfolgen saksa / kirjavahemärk er saksa wolte saksa jhnen saksa das saksa Reich saksa bescheiden saksa / kirjavahemärk als saksa es saksa jhm saksa sein saksa Vater saksa bescheiden saksa hat saksa . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk