Vana kirjakeele korpus
Ue Seädusse Ramatud (Mt, 1-2Ko, 1-3Jh, 1-2Pt, Hb, Jk)
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 10
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Mt.VII] number 11 number . kirjavahemärk Kui eesti nüüd eesti teie eesti , kirjavahemärk kes eesti teie eesti kurjad eesti ollete eesti , kirjavahemärk moistate eesti häid eesti andid eesti anda eesti om̃a eesti lastele eesti , kirjavahemärk kui eesti paljo eesti ennam eesti annab eesti teie eesti Jssa eesti , kirjavahemärk kes eesti taewas eesti on eesti , kirjavahemärk häid eesti andid eesti neile eesti , kirjavahemärk kes eesti tedda eesti palluwad eesti ? kirjavahemärk Jak viide . kirjavahemärk 1 viide , kirjavahemärk 5 viide . kirjavahemärk 17 viide . kirjavahemärk 10 viide Laul viide . kirjavahemärk 17 viide . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 12 number . kirjavahemärk Keik eesti nüüd eesti mis eesti teie eesti ial eesti tahhate eesti * eesti , kirjavahemärk et eesti innimessed eesti teile eesti peawad eesti teggema eesti , kirjavahemärk nenda+ eesti +sammoti eesti tehke eesti ka ka modadv eesti teie eesti neile eesti ; kirjavahemärk sest eesti se eesti on eesti se eesti käsk eesti , kirjavahemärk ja eesti need eesti prohwetid eesti . kirjavahemärk * viide Luk viide . kirjavahemärk 6 viide , kirjavahemärk 31 viide . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 13 number . kirjavahemärk Minge eesti sisse eesti kitsast eesti wärrawast eesti ; kirjavahemärk sest eesti se eesti wärraw eesti on eesti lai eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti te eesti on eesti suur eesti , kirjavahemärk mis eesti hukkatusse eesti sisse eesti wiib eesti , kirjavahemärk ja eesti paljo eesti on eesti neid eesti , kirjavahemärk kes eesti seält eesti sisse eesti lähhäwad eesti . kirjavahemärk Luk viide . kirjavahemärk 13 viide , kirjavahemärk 24 viide . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 14 number . kirjavahemärk Sest eesti se eesti wärraw eesti on eesti kitsas eesti , kirjavahemärk ja eesti se eesti te eesti on eesti waewalinne eesti , kirjavahemärk mis eesti ello eesti sisse eesti wiib eesti , kirjavahemärk ja eesti pissut eesti on eesti neid eesti , kirjavahemärk kes eesti sedda eesti leidwad eesti . kirjavahemärk Ap viide . kirjavahemärk Tegg viide . kirjavahemärk 14 viide , kirjavahemärk 22 viide . kirjavahemärk
( kirjavahemärk Ewangelium eesti kahheksamal eesti Pühha+ eesti +päwal eesti pärrast eesti kolm=+ eesti +aino eesti Jummala eesti Pühha eesti . kirjavahemärk ) kirjavahemärk
[Mt.VII] number 15 number . kirjavahemärk Agga eesti hoidke eesti ennast eesti walle eesti prohwetide eesti eest eesti , kirjavahemärk kes eesti teie eesti jure eesti tullewad eesti lammaste eesti ridis eesti , kirjavahemärk agga eesti seest=+ eesti +piddi eesti on eesti nemmad eesti kiskiad eesti hundid eesti . kirjavahemärk 1 viide Joan viide . kirjavahemärk 4 viide , kirjavahemärk 1 viide . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 16 number . kirjavahemärk Nende eesti wiljast eesti peate eesti teie eesti neid eesti tundma eesti . kirjavahemärk Kas kas modadv eesti wina-+ eesti +marjo eesti noppitakse eesti kibbo+ eesti +witsust eesti , kirjavahemärk ehk eesti wigi=+ eesti +marjo eesti ohhakist eesti ? kirjavahemärk 12 viide . kirjavahemärk p viide . kirjavahemärk 33 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk Jak viide . kirjavahemärk 3 viide , kirjavahemärk 12 viide . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 17 number . kirjavahemärk Nenda eesti igga eesti hea eesti pu eesti kannab kandma v pers.ind.pr.sg.3. eesti head eesti wilja eesti , kirjavahemärk agga eesti pahha eesti pu eesti kannab kandma v pers.ind.pr.sg.3. eesti pahha eesti wilja eesti . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 18 number . kirjavahemärk Hea eesti pu eesti ei eesti woi eesti pahha eesti wilja eesti kanda kandma v inf. eesti , kirjavahemärk egga eesti pahha eesti pu eesti woi eesti head eesti wilja eesti kanda kandma v inf. eesti : kirjavahemärk
[Mt.VII] number 19 number . kirjavahemärk Jgga eesti pu eesti , kirjavahemärk mis eesti head eesti wilja eesti ei eesti kañna kandma v pers.ind.pr.sg.3.neg. eesti , kirjavahemärk raiutakse eesti mahha eesti , kirjavahemärk ja eesti wissatakse eesti tullesse eesti . kirjavahemärk 3 viide p viide . kirjavahemärk 10 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk Joan viide . kirjavahemärk 15 viide , kirjavahemärk 2 viide . kirjavahemärk 6 viide . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 20 number . kirjavahemärk Se+ eesti +pärrast eesti nende eesti wiljast eesti peate eesti teie eesti neid eesti tundma eesti . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 21 number . kirjavahemärk Ei eesti sa eesti keik eesti , kirjavahemärk kes eesti minno eesti wasto eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Jssand eesti , kirjavahemärk Jssand eesti , kirjavahemärk taewa+ eesti +riki eesti , kirjavahemärk waid eesti kes eesti teeb eesti minno eesti Jssa eesti tahtmist, eesti kes eesti taewas eesti on eesti . kirjavahemärk Luk viide . kirjavahemärk 6 viide , kirjavahemärk 46 viide . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 22 number . kirjavahemärk Paljo eesti ütlewad eesti minno eesti wasto eesti sel+ eesti +sam̃al eesti päwal eesti : kirjavahemärk Jssand eesti , kirjavahemärk Jssand eesti , kirjavahemärk eks eesti meie eesti olle eesti sinno eesti nimmel eesti prohweti eesti wisil eesti räkinud eesti , kirjavahemärk ja eesti sinno eesti nimmel eesti kurjad eesti waimud eesti wälja-+ eesti +aianud eesti , kirjavahemärk ja eesti sinno eesti nimmel eesti paljo eesti wäggewaid eesti teggusid eesti teinud eesti ? kirjavahemärk 25 viide . kirjavahemärk p viide . kirjavahemärk 44 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 23 number . kirjavahemärk Ja eesti siis eesti tunnistan eesti minna eesti neile eesti : kirjavahemärk Minna eesti ei eesti olle eesti teid eesti ellades eesti tunnud eesti , kirjavahemärk tagganege eesti minnust eesti ärra eesti , kirjavahemärk kes eesti teie eesti ülle+ eesti +kohto eesti tete eesti . kirjavahemärk ) kirjavahemärk 25 viide . kirjavahemärk p viide . kirjavahemärk 41 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 24 number . kirjavahemärk Se+ eesti +pärrast eesti igga+ eesti +üks eesti , kirjavahemärk kes eesti need eesti minno eesti sannad eesti kuleb eesti * eesti , kirjavahemärk ja eesti teeb eesti nende eesti järrele eesti eesti , kirjavahemärk tedda eesti pean eesti minna eesti ühhe eesti moistlikko eesti mehhe eesti sarnatseks eesti , kirjavahemärk kes eesti omma eesti kodda eesti kaljo eesti peäle eesti on eesti ehhitanud eesti . kirjavahemärk * viide Luk viide 6 viide , kirjavahemärk 47 viide . kirjavahemärk 48 viide . kirjavahemärk viide Joan viide . kirjavahemärk 13 viide , kirjavahemärk 17 viide . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 25 number . kirjavahemärk Ja eesti raske eesti saddo eesti tulli eesti mahha eesti , kirjavahemärk ja eesti wolas eesti wessi eesti tulli eesti , kirjavahemärk ja eesti tuled eesti puhhusid eesti , kirjavahemärk ja eesti käisid eesti selle eesti koia eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti ei eesti langend eesti mitte eesti mahha eesti ; kirjavahemärk sest eesti temma eesti allus eesti olli eesti kaljo eesti peäle eesti tehtud eesti . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 26 number . kirjavahemärk Ja eesti igga+ eesti +üks eesti , kirjavahemärk kes eesti need+ eesti +sinnatsed eesti minno eesti sannad eesti kuleb eesti , kirjavahemärk ja eesti neid eesti ei eesti te eesti , kirjavahemärk tedda eesti peab eesti jölleda jõle adj sg.gen. eesti mehhe eesti sarnatseks eesti petama eesti , kirjavahemärk kes eesti omma eesti kodda eesti liwa eesti peäle eesti ehhitanud eesti ; kirjavahemärk Luk viide . kirjavahemärk 6 viide , kirjavahemärk 49 viide . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 27 number . kirjavahemärk Ja eesti raske eesti saddo eesti tulli eesti mahha eesti , kirjavahemärk ja eesti wolas eesti wessi eesti tulli eesti , kirjavahemärk ja eesti tuled eesti puhhusid eesti , kirjavahemärk ja eesti löid eesti wasto eesti sedda eesti kodda eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti langes eesti mahha eesti , kirjavahemärk ja eesti temma eesti langminne eesti olli eesti suur eesti . kirjavahemärk Esek viide . kirjavahemärk 13 viide , kirjavahemärk 10 viide , kirjavahemärk 11 viide . kirjavahemärk Matt viide . kirjavahemärk 13 viide , kirjavahemärk 21 viide . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 28 number . kirjavahemärk Ja eesti se eesti sündis eesti , kirjavahemärk kui eesti Jesus eesti need+ eesti +sinnatsed eesti könned eesti sai eesti löppetanud eesti , kirjavahemärk ehmatas eesti se eesti rahwas eesti temma eesti öppetusse eesti pärrast eesti . kirjavahemärk Luk viide . kirjavahemärk 4 viide , kirjavahemärk 32 viide . kirjavahemärk
[Mt.VII] number 29 number . kirjavahemärk Sest eesti temma eesti öppetas eesti neid eesti , kirjavahemärk kui eesti se eesti , kirjavahemärk kennel eesti mele+ eesti +wald eesti olli eesti , kirjavahemärk ja eesti ei eesti mitte eesti nenda eesti kui eesti kirja+ eesti +tundjad eesti . kirjavahemärk Mark viide . kirjavahemärk 1 viide , kirjavahemärk 22 viide . kirjavahemärk
8 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti
Kristusse eesti imme+ eesti +teud eesti , kirjavahemärk keige eesti ennamiste eesti siin eesti pool eesti järwe eesti . kirjavahemärk
( kirjavahemärk Ewangelium eesti kolmandamal eesti Pühha+ eesti +päwal eesti pärrast eesti kolme eesti kunninga eesti Päwa eesti . kirjavahemärk ) kirjavahemärk
[Mt.VIII] number 1 number . kirjavahemärk Agga eesti kui eesti temma eesti mäelt eesti mahha+ eesti +läks eesti , kirjavahemärk käis eesti paljo eesti rahwast eesti temma eesti järrel eesti . kirjavahemärk
[Mt.VIII] number 2 number . kirjavahemärk Ja eesti wata eesti , kirjavahemärk üks eesti piddali+ eesti +többine eesti tulli eesti ja eesti kummardas eesti tedda eesti , kirjavahemärk ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Jssand eesti , kirjavahemärk kui eesti sa eesti tahhad eesti , kirjavahemärk woid eesti sa eesti mind eesti puhtaks eesti tehha eesti . kirjavahemärk Mark viide . kirjavahemärk 1 viide , kirjavahemärk 40 viide . kirjavahemärk Luk viide . kirjavahemärk 5 viide , kirjavahemärk 12 viide . kirjavahemärk
[Mt.VIII] number 3 number . kirjavahemärk Ja eesti kui eesti Jesus eesti kät eesti olli eesti sirrotanud eesti , kirjavahemärk putus eesti temma eesti temmasse eesti ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Minna eesti tahhan eesti , kirjavahemärk sa eesti puhtaks eesti ; kirjavahemärk ja eesti sedda+ eesti +maid eesti sai eesti temma eesti piddali+ eesti +töwwest eesti puhtaks eesti . kirjavahemärk Matt viide . kirjavahemärk 11 viide , kirjavahemärk 5 viide . kirjavahemärk
[Mt.VIII] number 4 number . kirjavahemärk Ja eesti Jesus eesti ütles eesti temma eesti wasto eesti : kirjavahemärk Katsu katsuma v pers.imp.pr.sg.2. eesti , kirjavahemärk et eesti sa eesti sedda eesti ühhelegi eesti ei eesti ütle eesti ; kirjavahemärk waid eesti minne eesti , kirjavahemärk näita eesti isse+ eesti +ennast eesti preestrile eesti , kirjavahemärk ja eesti wi eesti sedda eesti andi eesti , kirjavahemärk mis eesti Moses eesti on eesti käsknud eesti , kirjavahemärk neile eesti tuñistuseks eesti . kirjavahemärk 3 viide Mos viide . kirjavahemärk 14 viide , kirjavahemärk 2 viide . kirjavahemärk Luk viide . kirjavahemärk 17 viide , kirjavahemärk 14 viide . kirjavahemärk
[Mt.VIII] number 5 number . kirjavahemärk Agga eesti kui eesti Jesus eesti Kapernaumma eesti sisse eesti läks eesti , kirjavahemärk tulli eesti üks eesti södda+ eesti +pealik eesti temma eesti jure eesti , kirjavahemärk pallus eesti tedda eesti , kirjavahemärk Luk viide . kirjavahemärk 7 viide , kirjavahemärk 2 viide . kirjavahemärk n viide . kirjavahemärk t viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
[Mt.VIII] number 6 number . kirjavahemärk Ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Jssand eesti , kirjavahemärk minno eesti sullane eesti on eesti alwatud eesti koddo eesti maas eesti sures eesti wallus eesti . kirjavahemärk
[Mt.VIII] number 7 number . kirjavahemärk Ja eesti Jesus eesti ütles eesti temma eesti wasto eesti : kirjavahemärk Minna eesti tahhan eesti tulla eesti ja eesti tedda eesti terweks eesti tehha eesti . kirjavahemärk
[Mt.VIII] number 8 number . kirjavahemärk Ja eesti se eesti södda+ eesti +pealik eesti kostis eesti ja eesti ütles eesti : kirjavahemärk Jssand eesti , kirjavahemärk minna eesti ep eesti olle eesti mitte eesti wäärt eesti * eesti , kirjavahemärk et eesti sa eesti minno eesti kattukse eesti alla eesti tulled eesti , kirjavahemärk waid eesti ütle eesti agga eesti üks eesti sanna eesti eesti siis eesti saab eesti minno eesti sullane eesti terweks eesti . kirjavahemärk * viide Luk viide . kirjavahemärk 15 viide , kirjavahemärk 21 viide . kirjavahemärk viide 33 viide Laul viide . kirjavahemärk 9 viide . kirjavahemärk s viide . kirjavahemärk
[Mt.VIII] number 9 number . kirjavahemärk Sest eesti minna eesti olle eesti ka ka modadv eesti innimenne eesti wallitsusse eesti al eesti , kirjavahemärk ja eesti minno eesti al eesti on eesti söa+ eesti +mehhi eesti , kirjavahemärk ja eesti minna eesti ütlen eesti ühhe eesti wasto eesti : kirjavahemärk minne eesti , kirjavahemärk siis eesti lähhäb eesti temma eesti , kirjavahemärk ja eesti teise eesti wasto eesti : kirjavahemärk tulle eesti , kirjavahemärk siis eesti tulleb eesti temma eesti , kirjavahemärk ja eesti omma eesti sullase eesti wasto eesti : kirjavahemärk te eesti sedda eesti , kirjavahemärk siis eesti teeb eesti temma eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk