Vana kirjakeele korpus
Manuductio ad Linguam Oesthonicam (katkendid)
Göseken, Heinrich, 1660
Eeltekst
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
lehekülje pilt
Denn saksa / kirjavahemärk Wyrland saksa leyhet saksa viel saksa Wörter saksa von saksa den saksa angränzenden saksa Ingermanländischen saksa / kirjavahemärk Jerwen saksa von saksa denen saksa Dorpatischen saksa / kirjavahemärk Harrien saksa von saksa denen saksa Revalschen saksa und saksa Finnischen saksa / kirjavahemärk die saksa daselbst saksa sich saksa auffhalten. saksa Die saksa Wyck saksa aber saksa hat saksa keine saksa Nachbahren saksa / kirjavahemärk nur saksa die saksa auff saksa den saksa Insuln saksa als saksa Ohsel saksa und saksa Dagdo saksa wohnen saksa / kirjavahemärk damit saksa sie saksa aber saksa wenig saksa umbgehen saksa . kirjavahemärk {*} Tõlge: Sest Virumaa laenab palju sõnu oma naabritelt ingerimaalastelt, Järvamaa tartlastelt, Harjumaa tallinlastelt ja soomlastelt, kes seal viibivad. Läänemaal aga ei ole naabreid; ainult need, kes elavad Saaremaal ja Hiiumaal, aga nendega käiakse vähe läbi.
Dannenhero saksa / kirjavahemärk ob saksa gleich saksa ein saksa Wort saksa anders saksa in saksa Jerwen saksa / kirjavahemärk Harrien saksa und saksa Wyrland saksa / kirjavahemärk denn saksa in saksa der saksa Wyck saksa geredet saksa wird saksa / kirjavahemärk mus saksa dennoch saksa das saksa Wycklische saksa Wort saksa nicht saksa verworffen saksa / kirjavahemärk sondern saksa vielmehr saksa als saksa ein saksa gut saksa Ehstnische saksa Wort saksa angenommen saksa werden saksa / kirjavahemärk massen saksa denn saksa nicht saksa allein saksa ein saksa jeder saksa District saksa , kirjavahemärk sondern saksa auch saksa offt saksa ein saksa jedes saksa Kirchspiel saksa seine saksa eigene saksa Wörter saksa hat saksa / kirjavahemärk Denn saksa wie saksa im saksa Dorpatischen saksa eine saksa Stube saksa Terra tare s sg.nom. eesti/tartu sic! / kirjavahemärk ein saksa Hund saksa Penni peni s sg.nom. eesti/tartu / kirjavahemärk auff saksa Revalsche saksa aber saksa Tubba tuba s sg.nom. eesti/tallinna und saksa Koyr koer s sg.nom. eesti/tallinna heist saksa / kirjavahemärk Item saksa wie saksa auff saksa Öhselsch saksa ein saksa Tisch saksa Renni rend laud s sg.nom. eesti/saarte Wd. järgi / kirjavahemärk ein saksa Huht saksa Lack lakk kaabu s sg.nom. eesti/saarte / kirjavahemärk auff saksa Revalsch saksa aber saksa Laud laud s sg.nom. eesti/tallinna und saksa Kübbar kübar s sg.nom. eesti/tallinna heist saksa : kirjavahemärk Also saksa heist saksa lächerlich saksa in saksa einem saksa District saksa nahrlick naerlik adj sg.nom. eesti ? / kirjavahemärk etc saksa . kirjavahemärk oder saksa petzick pentsik adj sg.nom. eesti / kirjavahemärk um saksa anderen saksa weydrick veidrik adj sg.nom. eesti / kirjavahemärk etc saksa . kirjavahemärk {*} Tõlge: Seetõttu, kuigi mõnda sõna öeldakse Järva-, Harju- ja Virumaal teisiti kui Läänemaal, pole siiski vaja Läänamaa sõna kõrvale jätta, vaid see tuleks vastu võtta kui hea eestikeelne sõna; sest mitte ainult igal distriktil, vaid sageli ka igal kihelkonnal on oma sõnad, nagu tartu keeles eine Stube on Tarre, ein Hund on Penni, tallinna keeles aga Tubba ja Koyr. Samamoodi nagu Saaremaa keeles ein Tish on Renni, ein Huht on Lack, tallinna keeles aga Laud ja Kübbar. Nõndasamuti on lächerlich ühes distriktis nahrlick jne või petzick, teises weydrick jne.
Also saksa gibt saksa offt saksa ein saksa Bauer saksa in saksa einem saksa Kirchspiel saksa ein saksa Wort saksa so saksa / kirjavahemärk der saksa ander saksa so saksa / kirjavahemärk welch saksa Ich saksa zum saksa offtern saksa erfahren saksa . kirjavahemärk {*} Tõlge: Nõndasamuti kasutab ühes ja samas kihelkonnas sagedasti üks talupoeg mõnd sõna ühtmoodi, teine teistmoodi, nagu olen sageli kogenud.
Erliche saksa nennen saksa eine saksa Eyder saksa Kiriow kirju adj sg.nom. eesti Siuck siug s sg.nom. eesti | kirju siug vaskuss; sisalik s / kirjavahemärk Ein saksa Blindschliche saksa aber saksa Sissalick sisalik sisalik; vaskuss sg.nom. eesti / kirjavahemärk andere saksa kehrens saksa gans saksa umb saksa . kirjavahemärk {*} Tõlge: Mõned ütlevad eine Eyder vasteks Kiriow Siuck, ein Blindschliche omaks aga Sissalick , teised hoopis ümberpöördult.
Etliche saksa nennen saksa ein saksa Biber saksa Nartzick eesti / kirjavahemärk andere saksa Sabel eesti / kirjavahemärk etc saksa . kirjavahemärk weilen saksa sie saksa solche saksa amphibia saksa selber saksa nicht saksa recht saksa kennen saksa / kirjavahemärk und saksa also saksa nicht saksa wissen saksa zu saksa nennen saksa . kirjavahemärk {*} Tõlge: Mõned ütlevad ein Biber vasteks Nartzick, teised Sabel, sest nad selliseid kahepaikseid isegi õieti ei tunneja seepärast ei oska ka nimetada.
Etliche saksa nennen saksa die saksa Maus saksa in saksa der saksa Hand saksa Kehje käsi s sg.gen. eesti peck päkk s sg.nom. eesti | käe päkk pöial s / kirjavahemärk Andere saksa Kehje käsi s sg.gen. eesti Labba laba s sg.nom. eesti | käelaba s / kirjavahemärk weilen saksa sie saksa es saksa selber saksa nich saksa zu saksa unterscheiden saksa wissen saksa / kirjavahemärk welchem saksa allen saksa hernegst saksa mit saksa Gottes saksa Hülff saksa durch saksa ein saksa gans saksa vollnkommenes saksa Vocabularium saksa kan saksa abgeholffen saksa werden saksa . kirjavahemärk Tõlge: Mõned ütlevad die Maus in der Hand vasteks Kehje peck, teised Kehje Labba, sest nad ei oska seda isegi eristada. Kõike seda saab hiljem jumala abiga päris täieliku vokabulaariga parandada. {*} eesti Tõlge: Mõned ütlevad die Maus in der Hand vasteks Kehje peck, teised Kehje Labba, sest nad ei oska seda isegi eristada. Kõike seda saab hiljem jumala abiga päris täieliku vokabulaariga parandada.