Vana kirjakeele korpus
Protokoll tüdruk Miina Ausbergi nõudest peremees M
Laiuse vallakohus, 1885
Protokoll tüdruk Miina Ausbergi nõudest peremees Mart Kochi vastu tenistusest äraajamise ja saamata jäänud palga asjas.

Teema: Töö- ja teenistussuhted.

Vald: Laiuse

Kuupäev: 1885

Protokolli number: 11

Kohtumehed: J. Voiman, J. Aunpu, M. Laur

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/