Vana kirjakeele korpus
Johan Leppiku ja M. Laurbergi leping võla tasumise
Vastse nõo vallakohus, 1882
Johan Leppiku ja M. Laurbergi leping võla tasumise kohta.

Teema: teadmata

Vald: Vastse nõo

Kuupäev: 1882

Protokolli number: 27

Kohtumehed:

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/