Vana kirjakeele korpus
Jätkuprotokoll
Pangodi vallakohus, 1882
Jätkuprotokoll

Teema: Vallakohtu asjaajamine

Vald: Pangodi

Kuupäev: 1882

Protokolli number: 55

Kohtumehed: J. Tiilik, J. Soosaar

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/