Vana kirjakeele korpus
Jätkuprotokoll
Pangodi vallakohus, 1882
Jätkuprotokoll

Teema: Vallakohtu asjaajamine

Vald: Pangodi

Kuupäev: 1882

Protokolli number: 39

Kohtumehed: J. Soosaar, P. Soonberg, J. Valdsohn

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/