Vana kirjakeele korpus
Jätkuprotokoll
Pangodi vallakohus, 1881
Jätkuprotokoll

Teema: Vallakohtu asjaajamine

Vald: Pangodi

Kuupäev: 1881

Protokolli number: 90

Kohtumehed: J. Soosaar, P. Sonberg, P. Assmus

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/