Vana kirjakeele korpus
Jätkuprotokoll
Pangodi vallakohus, 1881
Jätkuprotokoll

Teema: Vallakohtu asjaajamine

Vald: Pangodi

Kuupäev: 1881

Protokolli number: 40

Kohtumehed: P. Pastak, J. Soosaar, P. Asmus

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/