Vana kirjakeele korpus
Protokoll Johann Neumanni nõudest Tõnis ja Anna Ra
Navesti vallakohus, 1881
Protokoll Johann Neumanni nõudest Tõnis ja Anna Rassi vastu sõimamise ja laimamise asjas.

Teema: Üleastumised.

Vald: Navesti

Kuupäev: 1881

Protokolli number: 76 (3678-1-1:39)

Kohtumehed: Tõnis Elbricht, Jaan Taar, Toomas Freiberg

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/