Vana kirjakeele korpus
Protokoll Hans Lellepi nõudest temale kuuluva kahe
Navesti vallakohus, 1881
Protokoll Hans Lellepi nõudest temale kuuluva kahe lamba Tõnis Rassi konkursitombust eraldamise kohta.

Teema: Talupoegade varalised tehingud. Võlad.

Vald: Navesti

Kuupäev: 1881

Protokolli number: 74

Kohtumehed: Tõnis Elbricht, Jaan Taar, Toomas Freiberg

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/