Vana kirjakeele korpus
Protokoll Jüri Rassi nõudest Tõnis Rassile laenatu
Navesti vallakohus, 1881
Protokoll Jüri Rassi nõudest Tõnis Rassile laenatud rukki eest 26 rubla selle konkursitombust väljamaksmise asjas.

Teema: Talupoegade varalised tehingud. Võlad.

Vald: Navesti

Kuupäev: 1881

Protokolli number: 71

Kohtumehed: Tõnis Elbrecht, Jaan Taar, Priido Jaanson

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/