Vana kirjakeele korpus
Protokoll Hans Bärsoni nõudest saamata palgaraha T
Navesti vallakohus, 1881
Protokoll Hans Bärsoni nõudest saamata palgaraha Tõnis Rassi konkursitombust väljamaksmise asjas.

Teema: Talupoegade varalised tehingud. Võlad.

Vald: Navesti

Kuupäev: 1881

Protokolli number: 64

Kohtumehed: Tõnis Elbrecht, Jaan Taar, Toomas Freiberg

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/