Vana kirjakeele korpus
Protokoll Leena Nugisele Tõnis Rassi võla väljamak
Navesti vallakohus, 1881
Protokoll Leena Nugisele Tõnis Rassi võla väljamaksmise asjas.

Teema: Talupoegade varalised tehingud. Võlad.

Vald: Navesti

Kuupäev: 1881

Protokolli number: 18

Kohtumehed: Tõnis Elbrecht, Jaan Taar

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/