Vana kirjakeele korpus
Protokoll kihelkonnakohtu käsul Toomas Freibergi ü
Navesti vallakohus, 1880
Protokoll kihelkonnakohtu käsul Toomas Freibergi ülekuulamisest Adam Mikko võlgade maksmise asjas.

Teema: Suhted kõrgemate kohtutega. Kriminaalasjade algatamine.

Vald: Navesti

Kuupäev: 1880

Protokolli number: 29

Kohtumehed: Tonis Elbrecht, Toomas Freiberg, Priido Jaanson

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/