Vana kirjakeele korpus
Protokoll koolmeister Muhly teadaandest ameti maha
Vastse nõo vallakohus, 1879
Protokoll koolmeister Muhly teadaandest ameti mahapanemise kohta.

Teema: Haridus ja kultuur.

Vald: Vastse nõo

Kuupäev: 1879

Protokolli number: 38

Kohtumehed: P. Laas, A. Aur, H. Paurson

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/