Vana kirjakeele korpus
Protokoll Enn karrista nõudest Hans Lindi vastu ta
Valguta vallakohus, 1879
Protokoll Enn karrista nõudest Hans Lindi vastu tasumata magasivõla asjas

Teema: Talupoegade varalised tehingud. Võlad.

Vald: Valguta

Kuupäev: 1879

Protokolli number: 81

Kohtumehed: Jakob Kivvisaar, Mats Pallo, Peter Sulle

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/