Vana kirjakeele korpus
Protokoll Ado Pehrna nõudest Kusta Urla vastu venn
Valguta vallakohus, 1879
Protokoll Ado Pehrna nõudest Kusta Urla vastu venna õpipoisi kohalt lahkumise asjas

Teema: Töö- ja teenistussuhted.

Vald: Valguta

Kuupäev: 1879

Protokolli number: teadmata

Kohtumehed: Jakob Kivvisaar, Ado Saar, Peter Sulle, Peter Janson

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/