Vana kirjakeele korpus
Protokoll Hendrik Schvalbe võlamaksmise otsusest k
Valguta vallakohus, 1879
Protokoll Hendrik Schvalbe võlamaksmise otsusest kihelkonnakohtu käsul

Teema: Suhted kõrgemate kohtutega. Kriminaalasjade algatamine.

Vald: Valguta

Kuupäev: 1879

Protokolli number: 10

Kohtumehed: Jakob Kivvisaar, Ado Saar, Peter Janson

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/