Vana kirjakeele korpus
Protokoll Feodor Antipovi nõudest Johann Türki vas
Väike rõngu vallakohus, 1877
Protokoll Feodor Antipovi nõudest Johann Türki vastu teenistusse tulemata jätmise asjas

Teema: Töö- ja teenistussuhted.

Vald: Väike rõngu

Kuupäev: 1877

Protokolli number: teadmata

Kohtumehed: Märt Luik, Andres Must, Hain Rosenfeldt

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/