Vana kirjakeele korpus
Protokoll Karl Prakeli rendivõla maksmise lubaduse
Mäksa vallakohus, 1876
Protokoll Karl Prakeli rendivõla maksmise lubadusest

Teema: Talupoegade varalised tehingud. Võlad.

Vald: Mäksa

Kuupäev: 1876

Protokolli number: 98

Kohtumehed: Jaan Mollok, Jaan Kärik, Karl Prakel

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/