Vana kirjakeele korpus
Protokoll Karl Serre nõudest Michel Tiro vastu hei
Mäksa vallakohus, 1876
Protokoll Karl Serre nõudest Michel Tiro vastu heinamaade vahetamise asjas

Teema: Talude ja maade rentimine, hoonestamine ja peremeheõiguste üleandmine. Suhted mõisa ja kroonuga.

Vald: Mäksa

Kuupäev: 1876

Protokolli number: 40

Kohtumehed: Jaan Mollok, Jaan Kärik, Karl Prakel

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/