Vana kirjakeele korpus
Protokoll mõisavalitsuse nõudest Els Lego vastu tö
Mäksa vallakohus, 1876
Protokoll mõisavalitsuse nõudest Els Lego vastu töölepingu ülesütlemise asjas

Teema: Töö- ja teenistussuhted.

Vald: Mäksa

Kuupäev: 1876

Protokolli number: 16

Kohtumehed: Jaan Mollok, Karl Prakel, Jaan Karik

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/