Vana kirjakeele korpus
Protokoll Jürri Priksi nõudest Adu Elleri vastu te
Kärevere vallakohus, 1874
Protokoll Jürri Priksi nõudest Adu Elleri vastu tema pearaha tasumise eitamise asjas

Teema: Riiklikud ja kogukondlikud koormised.

Vald: Kärevere

Kuupäev: 1874

Protokolli number: 35

Kohtumehed: Johan Uus, Jaan Kruus, Jaan Kangro

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/