Vana kirjakeele korpus
Jätkuprotokoll
Kärevere vallakohus, 1874
Jätkuprotokoll

Teema: Vallakohtu asjaajamine

Vald: Kärevere

Kuupäev: 1874

Protokolli number: 33

Kohtumehed: Johan Uus, Jaan Kruus, Karel Kohl

Originaal rahvusarhiivis: http://www.ra.ee/vau/